Page 10 - Danir_Arsbok_2021_SV
P. 10

8

VÅRA DOTTERKONCERNER.

Imponerande
kontinuitet skapar
värden på flera
plan och över hela
världen.

Inom våra större dotterkoncerner ser vi en utveckling och en organisk tillväxt som
är svårslagen. Vår filosofi om ett entreprenörsdrivet och decentraliserat ledarskap
har visat sig vara mycket framgångsrik. Vi gillar kontinuitet och långsiktighet och att
genom långvariga affärsrelationer, bygga förtroende, leverera kvalitet och växa med
våra kunder.

   I takt med att vi växer så krymper världen och vi är nu inte bara verksamma i
Sverige, även om vi har våra rötter och vårt fokus här. Idag finns vi och verkar i
sexton länder över hela världen, där vi fortsätter att skapa värden för våra kunder.

   Årets tema för denna Årsbok 2021 är digitalisering, varför dotterkoncernernas
presentationer lyfter fram olika aspekter kring detta.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15