Page 9 - Danir_Arsbok_2021_SV
P. 9

7

       DANIR I VÄRLDEN

OMSÄTTNING 2017-2021                        MKR
                               9 700

               6 340 6 670                                 27%

         5 552                                           ökning av anställda
                                                      från 2020 till 2021

4 003

2017       2018     2019  2020           2021

ÅRLIG TILLVÄXT                                               ANTAL ANSTÄLLDA

                                                      10 000

45% 27% 20%

To tal tillväxt           To t a l t i l l v ä x t      Organisk tillväxt         2021         10 000
2020-2021              2016-2021              2016-2021             2020          7 900
                                                      2019          5 354
Siffror avseende 2021 utgör senast tillgängliga prognos, och kan komma att avvika något mot verkligt    2018          4 688
utfall. Detta gäller samtliga siffror för 2021 i denna årsbok. Nexer respektive Sigma redovisas proforma  2017          3 615
för perioden 2017-2020. Antalet anställda i denna årsbok avser fulltidsekvivalenter december månad.
Vissa anställda framförallt i Poolia arbetar deltid, så Danir-koncernen har ca 13 000 personer anställda.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14