Page 8 - Danir_Arsbok_2021_SV
P. 8

6

     DANIR-KONCERNENS UTVECKLING.

”Koncernen fortsätter växa,

 med såväl nya bolag som
 nya medarbetare. Vi är nu
 drygt 10 000 anställda och
 passerar snart 10 miljarder
 i årsomsättning, två gedigna

 milstolpar i Danirs historia.”

       Niclas Lundin, VD på Danir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13