Page 5 - Danir_Arsbok_2021_SV
P. 5

OM DANIR                       INNEHÅLL

Danir Group är ett familjeföretag ägt av familjen  Johan & Andreas har ordet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dan Olofsson. Verksamheten utgörs primärt av
konsultföretag fokuserade på att stödja våra kunder Danir-koncernens utveckling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
i deras digitalisering. Verksamheten drivs i sexton
länder med 10 000 anställda.             Våra dotterkoncerner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

                           	 Sigma Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
                           	 Intervju med Carl Vikingsson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
                           	 Sigma Connectivity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
                           	 Sigma Industry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
                           	 Sigma Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
                           	 Sigma Software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
                           	 Intervju med Alexandra Govorukha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
                           	 Nexer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
                           	 Intervju med Malin Classon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
                           	 Intervju med Jenny Sander. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
                           	 A Society. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
                           	 Poolia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
                           	 Intervju med Jan Bengtsson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
                           	 Thanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

                           Våra ytterligare innehav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

                           Våra engagemang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

                           	 Star for Life. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
                           	 Motivationslyftet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
                           	 Uppstart Malmö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
                           	 FC Rosengård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
                           	 Våra ytterligare engagemang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
                           	 Intervju med Bert-Ola Bångman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

                           Danirs historik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

                           Alla rörelsedrivande bolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10