Page 9 - Tollco_Bankskapsbroschyr_v10422
P. 9

En stor miljövinst
att förebygga
vattenskador

Du gör en betydande insats för miljön genom att skydda fastigheter mot att drabbas
av vattenskador. Med en relativt låg investeringen bidrar du till ett mer hållbart samhälle.
Sanering, rivning, torkning och behovet av nytt material kostar energi och förbrukar
stora resurser.
Vi på Tollco har en ambitiös miljöpolicy som styr val av material, arbetssätt och
tillverkningsprocesser. Våra bänkskåpsinsatser är tillverkade i slagtålig och miljövänlig
PP-Plast (Polypropen).
Våra produkter ska i största möjliga mån vara återvinningsbara och vi väljer aldrig material
som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen. För att garantera miljövänliga alternativ är
alla produkter typgodkända av RISE och godkända av Byggvarubedömningen och Sunda
Hus. Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.
Tollco är certifierad enligt ISO 9 001 och ISO 14 001.
Omtanke och hänsyn för miljön genomsyrar hela verksamheten. Vi säkerställer att led-
ningen och alla medarbetare har kompetensen som krävs inom miljöområdet. Förslag
på miljöförbättrande åtgärder både uppmuntras och följs upp. Vi arbetar konstant med
att förbättra befintliga produkter och utveckla nya utifrån ett miljöperspektiv.
För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle med friska hus och minimal miljöpåverkan
är mycket vunnet om byggnader utformas så att risken för vattenskador är så liten som
möjligt. Fuktskador gör dessutom att risken är stor för att hälsofarligt mögel utvecklas
och kan orsaka allergiska besvär och reaktioner.
Därför är vi på Tollco extra stolta över vårt produktutbud. Vi vet att våra lösningar skapar en
bättre miljö för alla som vistas i fastigheter som är säkrade mot vattenskador. De förhindrar
mögelangrepp och den enorma resursförbrukning som en vattenskada kan innebära. Då
vatten inte är en oändlig resurs spar vi även in på onödig förbrukning genom att så tidigt
som möjligt upptäcka och stoppa en pågående vattenskada.

                                                               9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12