Page 8 - Tollco_Bankskapsbroschyr_v10422
P. 8

300 KG   Att återställa en genomsnittlig vattenskada ger en miljö-
       belastning på cirka 300 kilo koldioxid per skada. Det är lika
  KOLDIOXID stor miljöbelastning som att åka 1.500 kilometer med en
       mellanklassbil. Genom att installera våra produkter och
       system kan din miljöpåverkan enkelt minskas.

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12