Page 7 - Tollco_Bankskapsbroschyr_v10422
P. 7

En insats med många fördelar

Tollco kan skräddarsy produkterna efter kundens behov och snabbt ta fram nya modeller
och anpassa befintliga efter nya behov och krav. Våra ledtider är korta eftersom vi har
egen produktutveckling och tillverkning.

PATENT                  FLEXIBLA MÅTT
Tollco har flera produkter som är     Våra bänkskåpsinsatser är flexibla i djup
patenterade och mönsterskyddade.     och bredd och enkla att installera.

                                 TILLVERKAS I SVERIGE
                                 Tollco har egen utveckling
                                 och tillverkning.

GODKÄND           SPECIALANPASSNINGAR       DROPPKANT
Produkten är accepterad i  Vi skräddarsyr våra produkter  Leder ner läckan på
Byggvarubedömningen,    efter dina behov för att till- golvet. Skyddar skåp-
Byggsvanen och Sundahus.  godose unika krav gällande   bottens framkant.
              design och funktion.

Om färg och strukturer

Dagens kök är den centrala punkten i många hushåll. Därför är både funktion och
design viktiga. Vi följer såklart rådande trender och kan enkelt anpassa våra produkter
i färg och form.

STRUKTUR
Vår standardstruktur är slät.
Andra strukturer tas fram
enligt önskemål.

FÄRGER

Följande färger finns som

standard. Andra färger kan

tas fram enligt önskemål

från kund.         Antracitgrå	 Silver	 Vit	   Svart	 Transparent

                                               7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12