Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU)2016/679

 

REKISTERISELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä
Oy Communication Pro Ab
Ahventie 4 A 20
02170 Espoo Finland
puh. +358 96877300

 

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Rekisteriseloste on viimeksi päivitetty 22.5.2018.

 

3. Rekisterin nimi
Oy Communication Pro Ab:n asiakas ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallintaan ja kehittämiseen, asiakkaan ja Oy Communication Pro Ab:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, Oy Communication Pro Ab:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Oy Communication Pro Ab:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, tähän kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta:

• SaaS pilvipalveluiden sekä asiakkaan tiloissa toimivien sovellusten ylläpitoon
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• laskutus
• käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot
• palveluista ja tuotteista tiedottaminen
• markkinointiviestintään, myös suoramarkkinointi
• suoramarkkinointikieltojen ylläpito
• mielipide‐ ja markkinatutkimuksien sekä tuotekehitystyön toteuttaminen

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys
  • Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Oy Communication Pro Ab:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Rekisterinpitäjän oma toiminta, esimerkiksi (muttei rajoittuen) tapaamiset, sähköiset ilmoittautumiset. Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää myös muista lähteistä, kuten esimerkiksi Väestörekisteristä. Asiakasrekisterin yhteys- ja muut asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde katsotaan alkaneeksi, kun asiakas
1) kysyy tarjousta tuotesivulla tai ottaa yhteyttä
2) tilaa uutiskirjeen tai tilaa tuotteita
3) käyttäjältä itseltään rekisteröinnin yhteydessä tai sen jälkeen
4) käyttäjän verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Communication pro voi siirtää tietoja omissa tietojärjestelmissään järjestelmästä toiseen. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niissä tapauksissa kun tietoja luovutetaan perustuu se rekisteröidyn käyttäjän antamaan suostumukseen.

 

8. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja siirretään henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Communication Pro:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tiedot jotka siirtyvät Yhdysvaltoihin ovat Privacy Shield järjestelyn mukaiset.

 

9. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla.

 

10. Rekisterin tietoturva ja suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Oy Communication Pro Ab:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Palveluiden palvelinympäristöinä käytettäviltä pilviympäristöillä on asianmukaiset tietoturvasertifioinnit.

Sovellusten ja sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Ainoastaan Communication Pro:n henkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä, on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

 

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Oy Communication Pro Ab
Ahventie 4 A 20 / Rekisteriselosteet
02170 Espoo
Tai sähköisesti osoitteeseen:
info@communicationpro.com.
Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä, minkä palvelun osalta tarkastuspyyntö esitetään.

 

12. Korjausoikeus
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse tai sähköpostitse.
Osoitteet:
Oy Communication Pro Ab
info@communicationpro.com
Ahventie 4 A 20
02170 Espoo Finland
puh. +358 96877300

Korjausvaatimuksessa tulee yksilöidä, minkä palvelun osalta tarkastuspyyntö esitetään.

 

13. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.
Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse tai sähköpostitse.
Osoitteet: katso kohta 13.
Kieltopyynnössä tulee yksilöidä, minkä palvelun osalta tarkastuspyyntö esitetään. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan rekisterinpitäjälle erillisestä ilmoituksesta.

 

14. Evästeet
Käytämme sivuillamme ja uutiskirjeissämme “cookie” toimintoa eli evästeitä. Emme käytä evästeitä vierailijoiden henkilötietojen keräämiseen.

Tässä käytännössä “evästeet” viittaavat evästeisiin tai vastaaviin tekniikoihin, jotka sisältyvät sähköisen viestinnän yksityisyyttä käsittelevään EU-direktiivin.

Sivustolla käytetään evästeitä Communication Pro:n palveluiden, kuten verkkokaupan toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

 

Mikä eväste on?
Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.
Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan. Esim. asioidessasi verkkokaupassa evästeiden käytön tulee olla mahdollistettu.

Verkkosivuston analysointi
Käytämme sivustolla evästeitä palveluiden toteuttamiseksi, markkinoinnin kohdentamiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.