Kan jag skapa HTML5-baserade publikationer från text/bild/Word/PPT-filer?

Kan jag skapa HTML5-baserade publikationer från text/bild/Word/PPT-filer?

Våra ePapers är HTML5-baserade men vi stöder inte annat än PDF-uppladdningar. Du måste exportera ditt dokument till PDF-formatet innan du laddar upp det.