Kan jag publicera ePapers skapade med MagNet e-Publishing på mer än en webbplats?

Kan jag publicera ePapers skapade med MagNet e-Publishing på mer än en webbplats?

Ja, du kan länka och bädda in ditt ePaper på många webbplatser, nyhetsbrev och sociala medier. Kom ihåg att ta bort ePaper-länken från alla webbplatser när du raderar e-tidningen.