Kan jag lägga till en innehållsförteckning till min ePaper-publikation?

Kan jag lägga till en innehållsförteckning till min ePaper-publikation?

Ja, genom att skapa bokmärken i PDF-filen med Adobe Acrobat eller InDesign.

Varje bokmärke består av en titel och ett sidnummer som titeln refererar till. Under publiceringsprocessen importeras bokmärkena automatiskt och konverteras till en innehållsförteckning i ePaper-publikationen.

Kom ihåg att testa bokmärkena i din PDF-fil innan du laddar upp den. Om bokmärkena inte fungerar i PDF-filen fungerar de inte heller i e-tidningen.