Kan jag få läsarstatistik från mina ePapers?

Kan jag få läsarstatistik från mina ePapers?

För att få statistik måste Google Analytics spårning aktiveras. Vi behöver en Google Analytics 4 spårningskod (G-ID) av er som då kopplas till i ert konto. Alla publikationer som konverteras efter det (eller uppdateras) sparar sedan statistik i er Google Analytics. Med hjälp av filter kan ni se statistiken för varje enskild publikation.