Ingår multimedia?

Ingår multimedia?

Om du inkluderar video-, ljud- och webbinnehåll som fungerande hyperlänkar i den ursprungliga PDF-filen blir de tillgängliga online i din ePaper-publikation.

Du kan hitta verktyg för att skapa hyperlänkar i Adobe Acrobat och InDesign programmen eller annan motsvarande programvara.

Om länkarna inte fungerar i PDF-filen du laddar upp kommer de inte att fungera i ePaper-publikationen heller.

För videor rekommenderar vi att du använder en streamingtjänst som YouTube eller Vimeo, eftersom detta avsevärt minskar filstorleken och laddningstider för användaren.