Hur skapar jag min offentliga GalleryPage?

Hur skapar jag min offentliga GalleryPage?

När du har loggat in på ditt konto och gjort din första publicering kommer en länk med namnet ”Skapa GalleryPage” att visas högst upp i ditt gränssnitt. När du klickar på länken blir du ombedd att ge en titel till sidan efter vilken sidan skapas. När du har skapat din gallerisida kan du lägga till publikationer till GalleryPage via sidan ”Mina publikationer”. Länken till din GalleryPage visas alltid i menyn för snabb referens när ändringar görs.