Hur många e-tidningar kan jag publicera?

Hur många e-tidningar kan jag publicera?

Du är fri att publicera så många e-tidningar du vill. Våra serviceplaner är endast begränsade till ett visst antal samtidiga platser. Starter planen kommer med 6 platser och Business planen med 50 platser som standard.

Om din plan är full kommer du inte att kunna ladda upp flera PDF, men du kan frigöra en plats genom att ta bort en gammal e-tidning eller så kan du uppgradera din plan för att öka antalet platser!

Din kostnadsfria provperiod på ePaper kommer att vara i 7 dagar, efter det tas publikationen automatiskt bort från våra servrar men du är fri att skapa en ny.