Hur lägger jag till publikationer på min GalleryPage?

Hur lägger jag till publikationer på min GalleryPage?

Gallerisidan underhålls via sidan ”Mina publikationer”. Ovanpå varje ePaper kan du se en GalleryPage-knapp som styr publikationens synlighet på GalleryPage. När knappen är grön syns e-tidningen på sidan och när knappen är grå syns den inte.