Finns det en begränsning av antalet sidor, publikationer eller uppladdningar?

Finns det en begränsning av antalet sidor, publikationer eller uppladdningar?

För provanvändare:

  • Storleken på din PDF måste vara mindre än 25 Mb.
  • Det maximala antalet sidor du kan ladda upp per PDF är 50.
  • Din e-tidning är tillgänglig i 7 dagar.

För kunder:

  • Storleken på din PDF måste vara mindre än 500 Mb.
  • Det finns ingen begränsning på antalet sidor.

Våra serviceplaner är begränsade till ett visst antal samtidiga ePaper-platser. Om din plan är full kommer du inte att kunna ladda upp flera PDF, men du kan frigöra en plats genom att ta bort en gammal e-tidning eller så kan du helt enkelt uppgradera din plan!

Info om planer och priser.