Är det möjligt att ändra ordningen på publikationerna på min GalleryPage?

Är det möjligt att ändra ordningen på publikationerna på min GalleryPage?

Den senast tillagda publikationen kommer alltid att visas som först på gallerisidan och ordningen de visas i styrs av ordningen de läggs till på sidan. Så om du vill behålla en äldre e-tidning som först även när nyare e-tidningar läggs till är detta möjligt med bara två klick. Först tar du bort den berörda publikationen från GalleryPage och lägger sedan till den igen.