Page 9 - NY-ERIKSBO-2019-utan-priser
P. 9

Åtta goda skäl

               att välja Eriksbo som växtleverantör

                   Våra växter håller mycket hög kvalitet.
                   Vi har ett mycket nära samarbete med andra
                   plantskolor. Därför kan vi leverera ett kom-
                   plett sortiment växter för svenska förhållan
                   den.
                   Vi är medlemmar i LRF Trädgård/Plantskola
                   och delägare i Sveplant AB och E-planta ek.
                   för. Vi arbetar efter branschens kvalitetsregler
                   såväl i produktion som i handel. Dessa regler
                   gäller även enligt AMA.
                   Vi erbjuder snabba, billiga och miljövänliga
                   leveranser. Du behöver inte ta hem hela
                   ordern på en gång utan kan avropa växtleve-
                   ranser i den takt du önskar.
                   Våra växter är anpassade för och i fas med
                   klimat och årstider i Mellansverige.
                   Vi är proffs på plantskoleväxter! Vi kommer
                   gärna ut till ditt projekt och ger råd angående
                   växtanvändning, plantering och etablering.
                   Vi kan förmedla professionell planterings-
                   hjälp.
                   Alla växter som vi odlat här på Eriksbo är
                   containerodlade. Det innebär att de kan
                   planteras även under vegetationsperioden.

                  Välkommen med växtförteckning så snart du har
                  ett planteringsprojekt på gång! Vi återkommer då

                         skyndsamt med en offert.

Vi har byggt upp plantskolan
i rask takt sedan vi kom hit
till Kungs Barkarö 2014. Nu
odlar vi ungefär 400 sorter
på cirka 5 hektar.

               PRODUKTKATALOG 2019 | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14