Page 7 - NY-ERIKSBO-2019-utan-priser
P. 7

Frangula alnus ’Aspleniifolia’, brakved
’Aspleniifolia’ kombinerar läckert och exotisk utseen-
de med att vara lika tålig, lättodlad, anspråkslös och
härdig som vanlig brakved. Kort sagt en fantastisk
bekantskap. Växtsättet är brett pyramidalt. De myck-
et smala, grågröna bladen ger en skir grönska som på
hösten övergår i gult. En fin och iögonfallande växt,
inte minst i höstskrud. Kan med fördel användas som
solitär. Den blir 2-3 meter hög och 1-1,5 meter bred,
trivs i allt från sol till skugga och är härdig i zon 1-6.

Spiraea fritschiana, kantspirea
Det här kan ha varit en av de mest fotograferade väx-
terna på Elmia Garden i höstas. Spiraea fritschiana
för en ganska anonym tillvaro – tills hösten kommer.
Då är det inget som slår den i lyskraft. Höstfärgerna
går i gult, orange och purpurrött. Kantspirea kan an-
vändas precis som andra låga spireor, till exempel S.
japonica och S. betulifolia, vilket innebär nästan över-
allt. Soliga lägen är bäst men viss skugga under del
av dagen fungerar också. Busken håller sig låg, cirka
90 cm i höjd, och blommar under vår-försommar. De
små blommorna, vita med mörkrosa öga, sitter sam-
lade i flata blomställningar. Zon 1-5.
Hydrangea serrata LAMONA® E (’Ep Mona’PBR),
purpurhortensia
Äntligen en purpurhortensia som tål lite tuffare kli-
mat. Och vilken höstfärg! Sorter av purpurhortensia
brukar vara härdiga till zon 2 eller 3, men denna kla-
rar zon 4(5). LAMONA E utmärker sig även genom
riklig blomning och sitt täta, kompakta växtsätt.
Busken blir endast 60-70 cm hög och 80-90 cm bred.
Blommorna är blå på jordar med lågt eller neutralt
pH, annars rosa. De sitter i flata blomställningar som
utvecklas på årsskotten. Blomningen pågår från juli
till en bit in i september. Bladen är mörkt gröna och
får i ljusa lägen en fantastisk röd höstfärg. Det här är
en buske för frisk till fuktig jord i sol till halvskugga.
Använd den som solitär eller i grupp, i privata träd-
gårdar och offentliga sammanhang. Den är fin som
marktäckande buske i rabatter och fungerar även bra
i kruka. LAMONA E härstammar från ön Cheju-do i
Sydkorea där Mona Holmberg och Ulf Strindberg
samlade frön 1992. LAMONA är ett resultat av sådden.
Klonen är uppkallad efter Mona Holmberg.

                                PRODUKTKATALOG 2019 | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12