Page 5 - NY-ERIKSBO-2019-utan-priser
P. 5

Ovan:
Arbetet på en plantskola är mycket varierande. Både vi och
våra produkter följer årstiderna. Under sommaren välkom-
nar vi även skolungdomar.
Vänster:
Lonicera c.var.kamt. ANJA E - blåbärstry. En av de riktigt
stora kulturerna.
Nedan vänster: Göte Boberg från Löta Trädskolor samtalar
med en besökare på Öppet Hus om användning av rosor i
offentlig miljö.

Hydrangea arborescens  PRODUKTKATALOG 2019 | 5

INVINCIBELLE – vidjehortensia
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10