Page 4 - NY-ERIKSBO-2019-utan-priser
P. 4

Kära kund,

        Vi hoppas att du är lika taggad som vi inför en ny säsong
                 i vår sköna, gröna bransch!

Här på Eriksbo har vi laddat genom att producera mer växter än någonsin tidigare.
  Framför allt är det våra svenska E-plantor som vi aldrig tycks få för många av.

U Under förra året ökade vi produk-         Vi är också stolta över vår nya katalog. Målsätt-
      tionen med 25 procent. Vi klarade    ningen är att den ska ge dig både inspiration
      oss utmärkt i värmen och torkan     och nyttig fakta. Men katalogen speglar inte
tack vare vår nya vattenledning från Hedström-   allt vi har att erbjuda. Du är alltid välkommen
men. Resultatet blev den finaste produktionen    med förfrågningar om andra växter och för
i plantskolans historia. Äran för det tillfaller  diskussioner runt våra produkter. Slå en signal,
framför allt vår fantastiska personal. Med vak-   skicka ett mejl eller boka tid för besök.
samma ögon, nyfikenhet och glädje håller de
koll på allt som växer. Alla dagar – hela dagarna!     Vi finns här för dig!
Apropå vår gröna bransch så fick vi Kungsörs
kommuns miljöpris 2018. Det var helt oväntat    Miriam Dovrén med personal
och väldigt kul. Vi är jättestolta över att per-
soner som inte arbetar i vår bransch förstår
och uppskattar vårt miljöarbete. Under 2018
fick vi också, som första plantskola, rätt att
använda Från Sverige-märket på våra helsven-
ska produkter. Märkningen kommer att finnas
på många av våra växter till trädgårdsbutiker
framöver.

4 | PRODUKTKATALOG 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9