Page 2 - NY-ERIKSBO-2019-utan-priser
P. 2

Söker du annan växt eller kvalitet? Fråga!

I vår katalog presenterar vi ett urval av de växtervi säljer. Vi
erbjuder betydligt mer än det du hittar här. Vill du ha en an-
nan växt, en annan kvalitet eller en annan storlek – Hör av dig!

Vill du ha barrotade träd och buskar är priset för dem 77 procent
av det pris vi anger i katalogen. Vi ger gärna råd om vilka arter
och sorter som är lämpliga att hantera som barrot.

För trädleveranser till sommaren ber vi dig boka redan under
vårvintern.

Ikoner

Vi har fyra ikoner i vår katalog för att ge snabb överblick och information:

E-planta Grönt kulturarv Nyhet  Prydnadsgräs

Beteckningen PBR, som står för Plant Breeders’ Right,
är på prislistsidorna ersatt med *

Läge för perenner

Vi använder oss av Läge för perenner. Det är ett system som delar in
perennerna i fem grupper efter var de trivs. Vid varje perenn i
katalogen visar färgmarkeringar för vilket eller vilka lägen vi rekom-
menderar den aktuella sorten.

Gult läge   Sol till halvskugga – torrt
Grönt läge  Sol till halvskugga – medelfuktigt
Blått läge  Sol till halvskugga – fuktigt
Rött läge   Halvskugga till skugga – torrt
Lila läge   Halvskugga till skugga – medelfuktigt till fuktigt
   1   2   3   4   5   6   7