Page 10 - NY-ERIKSBO-2019-utan-priser
P. 10

Vidga vyerna med Eriksbo

Om växter                     Utbildningssamarbeten
Förutom växter erbjuder vi kunskap på Eriksbo.   Vi är stolta och glada över att Enköpings kom-
Vi har under några vintrar bjudit in kunder till  mun vill förlägga undervisningstimmar hos oss
kursen ”Om växter” på plats här i plantskolan.   på plantskolan. Det handlar naturligtvis om kur-
Det är en grundläggande tvådagars kurs där     sen Trädgårdsodling-plantskoleväxter på den
vi tar upp hur växter fungerar och hur du bäst   grundläggande vuxenutbildning inom trädgård
hanterar, planterar och etablerar växtmaterial.  som kommunen bedriver. Under kursen får stu-
Vi går även igenom hur du gör en mottagnings-   denterna såväl de teoretiska bitarna som möjlig-
kontroll och lite kort om hur du sköter växterna  het att besöka verkligheten och omsätta teorin i
långsiktigt. Kursen har blivit väldigt uppskattad praktik.
av dem som arbetar med skötsel och anlägg-     För fjärde året i rad tar Eriksbo emot praktikan-
ning av utemiljöer, ibland utan formell utbild-  ter från Höhere Bundeslehr- und Forschungs-
ning inom trädgårdsområdet. Vi planerar att    anstalt für Gartenbau Schönbrunn (College
hålla kursen igen under vintern 2019-2020.     for Horticulture and Landscape Design Schön-
Håll utkik efter inbjudan i våra sociala medier  brunn), Wien, Österrike. Ungdomarna är hos
eller på hemsidan!                 oss i sex veckor under vår eller försommar. Ar-
Växtfrossa                     rangemanget ger ett utbyte åt båda håll!
Vi hade 70-årsjubileum förra året och det firade  Går du en svensk trädgårdsutbildning och öns-
vi med öppet hus i slutet av augusti. Vi bjöd   kar göra en praktikperiod på Eriksbo är du na-
drygt 250 personer på en heldag med fältvand-   turligtvis också välkommen. Ta i så fall kontakt
ring, nedslag i odlingen gällande nyheter och   med oss i god tid. Under en följd av år har en
föreläsningar av Tomas Lagerström och Ker-     lång rad praktikanter passerat revy. Många har
stin Teutsch. Göte Boberg från Löta var också   sedan fått anställning också.
på plats och visade rosor som passar i offent-
lig miljö. Efter månader av sol och värme var
detta första dagen som började med regn. Men
regnet slutade lagom till fältvandringen och det
blev en fantastisk dag. Och jodå! Vi såg många
gäster som drabbades av växtfrossa efter någon
timme i odlingen.
Vi har öppet hus vartannat år och nästa gång vi
bjuder in till växtfrossa blir sensommaren 2020.
Följ Nya Eriksbo Plantskola i sociala medier så
du inte missar inbjudan!

10 | PRODUKTKATALOG 2019
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15