Page 5 - Komplett-katalog-2023
P. 5

Engelska/Basserien matematik

                      Go For It! 1

                        7762-184-3 Pris: 75.00 (80.00)

                           Övningar för i första hand elever
                           i år 4 - 6 men kan även användas
                           av äldre elever i både klass- och
                           specialundervisning. Nio temaom-
                           råden presenteras och inom varje
                           temaområde övas ordförståelse,
                           läsförståelse, uttal, grammatik och
                           kommunikation.

Exempel på temaområden är sport, hälsa, kommunikation inklusive datavärlden, rymden, geografi och kultur. Dessutom innehåller

Go For It 1 åtta systematiska uttalsövningar med fonetiska tecken. Innehåller 35 övningar samt engelsk - svensk ordlista. Smakprov!
64 sidor i A4-format.
            Go For It passar:

            Lgr22, Lspec22: Engelska - Lyssna och läsa, tala, skriva och samtala.
Go For It! 2
                                               sica.se
7762-185-0 Pris: 75.00 (80.00)

Go For It 2 är en fristående fortsättning till Go For It 1 som

presenterar nio temområden och inom varje område kan elev-

erna öva vokabulär, läsförståelse, uttal, grammatik och munt-

lig kommunikation. Vokabulären är viktig och innehåller i vissa

teman, såsom ekonomi och miljö, många nya ord.

Go For It 2 innehåller utförliga ordlistor, systematiska uttalsöv-
ningar där de ord som ingår i respektive temaområden övas samt
grammatik som kompletterar Go For It 1. 72 sidor i A4-format.

BASSERIEN Palinsystemets basserie består av brickor och underlägg specifikt utformade för
                respektive övning. Kontrollen sker genom att jämföra bilden på underläggets och
                brickornas baksida. Basseriens brickor har samma sifferkod som underläggen.

Passar: Lgr22: Geometri                           Enheter, EH1-EH3

När övningarna är gjorda ska det bli en av de här tre bilderna på baksidan! 7762-081-5 Pris: 184.00 (230.00)

                                       För träning av olika enheter inom längd, vikt och volym.

                                       • EH 1 - Tränar enhetsbyten i längd.
                                            Övningar med mm, cm, dm, m, km och mil.

                                       • EH 2 - Enhetsbyten i vikt.
                                            Övningar med g, hg, kg och ton.

                                       • EH 3 - Enhetsbyten i volym.
                                            Övningar med ml, cl, dl, och l.

                                       Innehåller 3x24 brickor och 3 olika underlägg.
                                       Levereras i en hållbar förvaringslåda i A4-format. Alla brickor
                                       och underlägg är skyddslackade.

 Multiplikation-tabell 2–10, M4–M6                            Baksidor med flaggor!
                                                            3
  7762-049-5 Pris: 184.00 (230.00)

  • M4 - Träning på tabell 2–4. Från 0x2=0 till 10x4=40.
  • M5 - Träning på tabell 5–7. Från 0x5=0 till 10x7=70.
  • M6 - Träning på tabell 8–10. Från 0x8=0 till

   10x10=100.
  Respektive område består av 36 brickor med uppgifter och
  1 underlägg.

Passar: Lgr22 och Lspec22: Taluppfattning och tals användning.

                  Basserien används med enbart Palinramen.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10