Page 4 - Komplett-katalog-2023
P. 4

Handledning, ram och Universal

                                                                  Palin - Handledning                                                                                       SÅ HÄR GÖR DU!
                                                                Laddas ner på vår hemsida:
                                                                                                                                                              SYSTEM
                                                                     www.sica.se
                                                                                                                                                                    Böcker - underlägg 24

                                                                                                                            Lägg!                                                                                                        Vänd!                                               Kontrollera!
                                                                                                                            ssbBgPivforliaaffikrtcrceaeksernaanrp.alnatåesSuoruönnscnkvdhadaetlrierärvätlrgeäatltätgglsgsgebvigdfra2feierrc4at.rk.itoDilPlerleandmnlaeinorrprtösaåtdvimlsalaveruaasnprin.fspfdLrrgöueaistnfortuöerpnvdnipaad-i. blVöläisrtnakd.oVPnatärlnoindllrenarimangdeeennsnagämörrtaidallitagt atu.lplapgupiftpegriäfter r uhpnfÖäpaeinrvpnkggntgdimeivilnefneötgdeneöarnslvrilatennnevrgairnv,eaigrsknnäo.e.gtmMrtBeatrssöyfiicdnmnmkslnieoetgsrddreta.nmtovvlbeååikditlesadirffaefigfrldneaoneokrstmvivgoiieddtctrklöörissevsåks-taa-i

                                                                I handledningen får du veta allt om hur man gör                                                                                                                                    Böcker - underlägg 2, 3, 4, 6 och 8

                                                                egna övningar och hur svarskontrollen fungerar.

Så här lätt                                                          I detalj redogör vi för hur man
 är det!
                                                                på ett enkelt sätt kan konstruera Handledning!                                     Lägg!                                                                                                        Vänd!                                               Kontrollera!
                                                                                                                            lugslIääiniöfgfgfdtvgregeanner8ilnlnäoegadcgssnhoegbvmreloäättknigseleldkglnluase.pbrfarprpanigcåmvkiäfagrtenänåndtrtpaivsåsibi.flkforBräekartteitcannfkääv.arrLungöunssnpdsduåevpera-rpr-t-a            blVöläisrtnakd.oVPnatärlnoindllrenarimangdeeennsnagämörrtaidallitagt atu.lplapgupiftpegriäfter r hhhhsÖåoöååvlmrllessnnknkieainivvthng.aaagaDnnrersesförenbvävluaeirtdtmirkactkbsmrigeormesitrcprlekvöefidoaskntrrtdannsivesasuenisupföfhpbprvåopagnlrekisifnsktsieigyidvrvn..aaäsLnäsiåsgtgraatt
                                                                övningar till de olika underläggen.
                                                                                                                                                                                                                                      Basserien - separata brickor
                                                                Du kan t ex lätt konstruera egna

                                                                ”rätt/fel” övningar med underlägg

                                                                2 och mer omfattande övningar                 sica.se                         Lägg!                                                                                             Vänd!
                                                                                                                                                                                                                           blVöläisrtnakd.oVPnatärlnoindllrenarimangdeeennsnagämörrtaidallitagt atu.lplapgupiftpegriäfter r
                                                                med underlägg 24. Prova själv!                                             Placera underlägget             i Palinramen.  på                                                                                                                            Kontrollera!
                                                                                                                            Lös uppgifterna och             lägg brickorna                                                                                                                              tmbJyäidelmdldiegföfnte.rlpabåkiltduigentndlöeprsåltäabgurgipecpktsgobirfnateakrssaibdvaavk.iksBeidrriackmored
                                                                                                                            svarsrutorna.

Lägg!                                                             Vänd!

                                                                                                           Kontrollera!

                                                                Det här behöver du!

                 Palinram - 1 st

                    7762-000-6 Pris: 67.00 (84.00)

                        Med ramen i plast fungerar vändningen och kontrollen enkelt
                        och säkert. Ram och lock i en enhet med gångjärn. Kan användas
                        till allt tidigare utgivet material. Ramens yttermått 32x22 cm.

                   Palinramen beställes alltid separat.

                      Det går inte att beställa en viss färg utan levererad
4 ramfärg beror på vad som för tillfället finns i lager.

     8 1 5 1 5 1 5 Universal

2 2 6 2 6 2 6 7762-100-3 Pris: 99.00 (124.00)
                                                                För att arbeta med Universalseriens övningsböcker
     373737                                                        behöver varje elev ha tillgång till en Universal.

                                                Universal 4  8        Förpackningen består av:
                                                                • 24 brickor numrerade 1–24
     4 U8NIV4ERS8AL©SICALäromedel                                     ©SICA Läromedel • 3 dubbelsidiga underlägg
                                                                • 5 hålskivor
     SICA    Till böckerna i Palinsystemet
     Läromedel     Innehåller:
              • 24 brickor numrerade 1-24
              • 3 dubbelsidiga underlägg
              • 5 hålskivor

            Handledning fiUnnnivserpsaål www.sica.se
                    ©SICA Läromedel

                                                       ©SICALäromedel Universalen beställes alltid separat.

Sverige       Pris: 35.00 (37.00)                                            Utgående bok1 Blekinge till extrapris!                                                                                                                                                       Sverige
                                                                                                                                          Underlägg 24
7762-169-0 Pris: 75.00 (80.00)                                                                                                                           Färgmönster 48                                                                                        En resa genom Sveriges landskap
                                                                                                                                                                                                                                            med frågor inom geografi,
  Palin-Sverige vänder sig i första hand till elever i skolår 4-6 men fung-                                          Frågor                                 13. En författare från Blekinge har fått Nobelpriset i litteratur. Vad heter han?                                                                                 historia samt so/no.
  erar utmärkt som sverigekunskap i SvA.                                                                                               14. Vad heter hans mest kända verk?
                                                                                 1. Blekinge är ett naturskönt och blomstrande landskap.        15. Vilken ort kom han från?                                                                                                      26 övningar, en övning per landskap
  Innehåller 26 övningar med 24 frågor i varje, en övning per landskap                                               Därför har det fått ett särskilt smeknamn. Vilket?        16. Många utvandrare reste till Amerika från en av Blekinges städer,                                                                                       och en för Stockholm.
  och en för Stockholm. Totalt blir det 624 frågor och svar om våra land-
  skap. Frågorna är av varierande svårighetsgrad och av skiftande karaktär                                           2. Blekinge ligger vid Östersjön, vars vatten är en blandning        som därför kallas “utvandrarhamnen“. Vilken stad?                                                                                            Totalt 624 frågor och svar.
  och behandlar förutom geografi också historia, kultur, näringsliv och                                               av sött och salt. Vad kallas sådant vatten?           17. I Karlshamn finns en fabrik, där man tar emot odlad raps.
  litteratur. Format 16,8x24,5 cm och 56 sidor.
                                                                                 3. Blekinge har fyra städer, som alla ligger vid kusten.          Vad utvinner man genom att pressa rapsen?
2                                                                                   Vad heter den som ligger längst västerut?            18. Genom sitt skyddade läge har Karlskrona alltid använts för

                                                                                 4. Blekinges största stad, som också är residensstad,            militärt ändamål. Vilket?
                                                                                   ligger längst österut. Vad heter den?              19. En stor del av Blekinges ekskogar höggs ner i gången tid.

                                                                                 5. En av städerna är bl a känd för den punsch, som tillverkades där.    Vad använde man virket till?
                                                                                   Vad heter den staden?                      20. Selma Lagerlöf berättar om en jätte som slängde stora stenar i

                                                                                 6. Den fjärde staden blev på 1800-talet en berömd kurort,          havet för att skrämma upp laxen på land. Vad blev det av dessa stenar?
                                                                                   där man brukade “dricka brunn“. Vad heter den ?         21. Blekinge har under långa perioder varit danskt. Svenskt för all framtid

                                                                                 7. I Karlskrona finns en berömd stor träfigur, som egentligen        blev det 16 8 genom en fred i en dansk stad. Vilken?
                                                                                   är en sparbössa. Vad heter figuren?               22. På en av öarna finns ett naturreservat med olika typer av lövskog.

                                                                                 8. Vad är Mörrum känt för?                         Vad heter ön?
                                                                                 9. Vad är Brömsebro känt för?                     23. Blekinges landskapsvapen är ett träd
                                                                                10. Vad heter Blekinges landskapsblomma?
                                                                                11. Utanför Sölvesborg finns ett träd som sägs vara 900 år gammalt.     i blått och gult där stammen
                                                                                                                       utsmyckats med tre kronor.
                                                                                   Vad kallas det trädet?                         Vad är det för ett slags träd?
                                                                                12. Vilket annat lövträd växer i stora vackra skogar i Blekinge?    24. I Blekinge finns många yrkesfiskare.
                                                                                                                       Vad heter den viktigaste fiskehamnen?

                                                                                 Svar             7. Bräckt                13.	 Båtbygge                        19.	 Tjärö
                                                                                                8. Ronneby               14.	 Olja                          20.	 Aniara
                                                                                     1. Gubben Rosenbom  9. En fred               15.	 Nogersund                        21.	 Flottbas
                                                                                     2. Bok       10. Sölvesborg              16.	 Roskilde                        22. 	Jämshög
                                                                                     3. Karlshamn    11. Sveriges trädgård          17.	 Ek                           23.	 Karlshamn
                                                                                     4. Kungsljus    12. Karlskrona              18.	 Öar                           24.	 Harry Martinsson
                                                                                     5. Laxfiske
                                                                                     6. Snapphaneeken
   1   2   3   4   5   6   7   8   9