Page 3 - Komplett-katalog-2023
P. 3

Några nyheter

         Nivå 1       StegNBiovkå   1 På i senNivå 1           BronNBiovkå 1     JulNivå 1          PåNivå 1 sk                       BinNivå 1
    RödBgok 2ran                 3      Bok 4                  5        Bok 6         Bok 7                           Bok 8

Nivå 1                                                                                                                  Lift
Bok 1
L EÄTNTSLEÄRISET BAUBSIÖCGKAER
             L EÄTNTSLEÄRISET BAUBSÖICGKAER
                            L EÄTNTSLEÄRISET BAUBSÖICGKAER
                                           EN SERIE BUSIGA
                                             LÄTTLÄSTA BÖCKER
                                                           EN SERIE BUSIGA
                                                            LÄTTLÄSTA BÖCKER
                                                                         LÄETNTSLEÄRSITEABUBSÖICGKAER
                                                                                   LÄETNTSLEÄRSITEABUBSÖICGKAER
                                                                                               LÄETNTSLEÄRSITEABUBSÖICGKAER
        NINA ROASVENBLAD NINA ROASVENBLAD         AV               AV               AV           AV   N                   INA  AV
                      BILDER:   NINA ROSENBLAD         NINA ROSENBLAD        NINA ROSENBLAD     NINA ROSENBLAD                        ROSENBLAD

                     PIA NIEMI        BILDER:            BILDER:            BILDER:  L IL    BILDER:  LILIANBAILNDCEKRA: RMAN                      N INA  AV
                                PIA NIEMI           PIA NIEMI       LILIAN ANCKARMAN      IAN ANCKARMAN                                      ROSENBLAD

         BILDER:   I                                                                                                  LILIANBAILNDCEKRA: RMAN
        PIA NIEM

    Nivå 2        Kni venNBiovkå  2                Nivå 2 GrodaNBniovkå 42       Blå tåNBgiovkåe52 t     Lar venNivå 2                               U fot
    Bok 1                 2    Spöket Bok 3                                             Bok 6

    L EÄTNTSLEÄRISET BAUBSIÖCGKAER
                    L EÄTNTSLEÄRISET BAUBSÖICGKAER
                                       EN SERIE BUSIGA
                                         LÄTTLÄSTA BÖCKER
                                                       EN SERIE BUSIGA
                                                        LÄTTLÄSTA BÖCKER
                                                                    LÄETNTSLEÄRSITEABUBSÖICGKAER
                                                                                    LÄETNTSLEÄRSITEABUBSÖICGKAER
                NINA ROASVENBLAD          AV               AV              AV         AV                                    AV
                            NINA ROSENBLAD         NINA ROSENBLAD        NINA ROSENBLAD    NINA ROSENBLAD                          N INA      ROSENBLAD

                  BILDER:            BILDER:            BILDER:            BILDER:  L IL    BILDER:                       LILIANBAILNDCEKRA: RMAN
                 PIA NIEM           PIA NIEMI       LILIAN ANCKARMAN       LILIAN ANCKARMAN      IAN ANCKARMAN

                      I

    KNoBiovkår23vkö     HemNBiovvkå 33äg    SteNBiovnkå 43röse Ormen               Nivå 4 VaNBmiovkå 24pyren PulNBkiovkåa34 n                       PlånbBNoivkoå44ken Åskvädret
                                                       Bok 1

Nivå 3
Bok 1
L EÄTNTSLEÄRISET BAUBSIÖCGKAER
           L EÄTNTSLEÄRISET BAUBSÖICGKAER

                        EN SERIE BUSIGA
                          LÄTTLÄSTA BÖCKER

                                   EN SERIE BUSIGA
                                     LÄTTLÄSTA BÖCKER

                                                                 EN SERIE BUSIGA
                                                                   LÄTTLÄSTA BÖCKER
                                                                          L EÄTNTSLEÄRSITEABUBSÖICGKAER
                                                                                      LÄETNTSLEÄRSITEABUBSÖICGKAER
                                                                                                  LÄETNTSLEÄRSITEABUBSÖICGKAER
    NINA ROASVENBLAD           AV          AV         AV                    AV           AV                            AV
                 NINA ROSENBLAD    NINA ROSENBLAD   NINA ROSENBLAD              NINA ROSENBLAD     NINA ROSENBLAD                      NINA ROSENBLAD

                                 BILDER:      BILDER:             BILDER:           BILDER:                            BILDER:        N  INA  AV
                                PIA NIEMI     PIA NIEMI             PIA NIEMI                                       PIA NIEMI             ROSENBLAD
         BILDER:       BILDER:                                                   PIA NIEMI
        PIA NIEM I    P IA NIEM   I                                                                                            PIBAILNDIEEMR: I

  Pastellserien -                                                                                                                      Språklåda -    Belöningsklister- Talmatta 0-30 stor
Ny upplaga s. 341                                                                                                                      Combipic s. 48    märken s. 73        s. 81

                 Mattespel -                                                                                                        Domino - Bråk/Pro- 2 nya träpussel  Regnskogsracet   svenska
                                                                                                                                           s. 125       s. 128
Talbjörnarna s. 98 cent/Bild s. 115

                                                                                                      Smakprov!                              Handledning!

               sica.se                                                                                                                                 sica.se     engelska

    När du ser den här symbolen                                                                                                                       När du ser den här symbolen        SO NO Teknik
    betyder det att du kan scanna                                                                                                                      betyder det att du kan scanna     Hjälpmedel Belöning
    QR-koden eller gå in på www.                                                                                                                      QR-koden eller gå in på www.
    sica.se, menyrubriken Smakprov,                                                                                                                     sica.se och hitta svenska
    och titta på utvalda sidor i                                                                                                                      handledningar till de artiklar som
    naturlig storlek.                                                                                                                            inte har det i förpackningen.

    PRISER                                                                                                                                                     matematik

    Priserna i katalogen är angivna både med och utan moms. Detta för att
    underlätta för alla våra kunder. Priserna inom parentes är med moms
    och avrundat till närmaste krona. Böcker, kopieringsunderlag mm.
    belastas med 6% moms, övriga artiklar med 25%.

Lgr22, Lspec22 och Lpfö18                                                                                                                                                   motorik, språkupp-
                                                                                                                                                             byggnad, färg & form,
På de flesta ställen i katalogen finns det rutor som visar kopplingen till de nya
styrdokumenten. Men många av våra artiklar passar till flera områden, så vi                                                                                                                      pussel, lyssna/ljud
föreslår att du tittar runt och använder dina kunskaper för att hitta lämpligast
material till just dina elever.

                                                                                                                                                            1
   1   2   3   4   5   6   7   8