Page 2 - Komplett-katalog-2023
P. 2

innehåll

SKOLA                 FÖRSKOLA/ANPASSAD

Nyheter 			 1             UNDERVISNING

Palin	         2	-	 11    Lycko	       118	-	119

Lycko	         12	-	 24   Språkuppbyggnad/pussel	 120	-	125

Svenska	        26	-	 55   Färg & form/sortering	 126	-	129

Bildserier, substantivkort	 44	-	 55 Taluppfattning	  130	-	131

Engelska, spanska	   55	-	 61   Perception			 132

SO/NO, teknik	     62	-	 67   Motorik	      133	-	135

Hjälpmedel, belöning, dekor	68	-	 73 Ljud			 136

Matematik	       74	-	117   Beställningslista finns att ladda ner
                   på www.sica.se
även förskolematematik

   Så här beställer du varor:

        Webbutik: www.sica.se

           E-post: info@sica.se
            Tel: 08 - 93 10 10
  Post: SICA Läromedel, Box 4097, 169 04 Solna

Har din skola/förskola distributionsavtal?
 Inga problem! Alla våra artiklar går att
  beställa via LäroMedia Bokhandel,
 GR-Böcker eller via din inköpsportal.

 Försäljningsvillkor finns längst bak i katalogen.

       Har du några frågor

om våra material eller något annat du undrar om är du alltid
välkommen att slå oss en signal eller skicka ett mail till oss.
   1   2   3   4   5   6   7