Page 5 - Komplett-katalog-2022
P. 5

Engelska/SO-NO

                                                Go For It! 1

                                                 7762-184-3 Pris: 75.00 (80.00)

                                                  Övningar för i första hand elever
                                                  i år 4 - 6 men kan även användas
                                                  av äldre elever i både klass- och
                                                  specialundervisning. Nio temaom-
                                                  råden presenteras och inom varje
                                                  temaområde övas ordförståelse,
                                                  läsförståelse, uttal, grammatik och
                                                  kommunikation.

Exempel på temaområden är sport, hälsa, kommunikation inklusive datavärlden, rymden, geografi och kultur. Dessutom innehåller

Go For It 1 åtta systematiska uttalsövningar med fonetiska tecken. Innehåller 35 övningar samt engelsk - svensk ordlista. Smakprov!
64 sidor i A4-format.
                                            Go For It passar:

                                            Lgr22, Lgrsär22: Engelska - Lyssna och läsa, tala, skriva och samtala.
Go For It! 2
                                                                                                               sica.se
7762-185-0 Pris: 75.00 (80.00)

Go For It 2 är en fristående fortsättning till Go For It 1 som

presenterar nio temområden och inom varje område kan elev-

erna öva vokabulär, läsförståelse, uttal, grammatik och munt-

lig kommunikation. Vokabulären är viktig och innehåller i vissa

teman, såsom ekonomi och miljö, många nya ord.

Go For It 2 innehåller utförliga ordlistor, systematiska uttalsöv-
ningar där de ord som ingår i respektive temaområden övas samt
grammatik som kompletterar Go For It 1. 72 sidor i A4-format.

1 Blekinge                                                                          Sverige                               Sverige

Underlägg 24                                                                         7762-169-0 Pris: 75.00 (80.00)                   En resa genom Sveriges landskap
Färgmönster 48                                                                                                            med frågor inom geografi,
                                                                               Palin-Sverige vänder sig i första hand till elever i skolår 4-6       historia samt so/no.
Frågor                                 13. En författare från Blekinge har fått Nobelpriset i litteratur. Vad heter han?   men fungerar utmärkt som sverigekunskap i SvA.
                                    14. Vad heter hans mest kända verk?                                                          26 övningar, en övning per landskap
 1. Blekinge är ett naturskönt och blomstrande landskap.        15. Vilken ort kom han från?                             Innehåller 26 övningar med 24 frågor i varje, en övning per        och en för Stockholm.
   Därför har det fått ett särskilt smeknamn. Vilket?        16. Många utvandrare reste till Amerika från en av Blekinges städer,         landskap och en för Stockholm. Totalt blir det 624 frågor
                                                                               och svar om våra landskap.                       Totalt 624 frågor och svar.
 2. Blekinge ligger vid Östersjön, vars vatten är en blandning        som därför kallas “utvandrarhamnen“. Vilken stad?
   av sött och salt. Vad kallas sådant vatten?           17. I Karlshamn finns en fabrik, där man tar emot odlad raps.             Frågorna är av varierande svårighetsgrad och av skiftande            3
                                                                               karaktär och behandlar förutom geografi också historia,
 3. Blekinge har fyra städer, som alla ligger vid kusten.          Vad utvinner man genom att pressa rapsen?                    kultur, näringsliv och litteratur.
   Vad heter den som ligger längst västerut?            18. Genom sitt skyddade läge har Karlskrona alltid använts för
                                                                               Boken är i formatet 16,8x24,5 cm och har 56 sidor.
 4. Blekinges största stad, som också är residensstad,            militärt ändamål. Vilket?
   ligger längst österut. Vad heter den?              19. En stor del av Blekinges ekskogar höggs ner i gången tid.

 5. En av städerna är bl a känd för den punsch, som tillverkades där.    Vad använde man virket till?
   Vad heter den staden?                      20. Selma Lagerlöf berättar om en jätte som slängde stora stenar i

 6. Den fjärde staden blev på 1800-talet en berömd kurort,          havet för att skrämma upp laxen på land. Vad blev det av dessa stenar?
   där man brukade “dricka brunn“. Vad heter den ?         21. Blekinge har under långa perioder varit danskt. Svenskt för all framtid

 7. I Karlskrona finns en berömd stor träfigur, som egentligen        blev det 16 8 genom en fred i en dansk stad. Vilken?
   är en sparbössa. Vad heter figuren?               22. På en av öarna finns ett naturreservat med olika typer av lövskog.

 8. Vad är Mörrum känt för?                         Vad heter ön?
 9. Vad är Brömsebro känt för?                     23. Blekinges landskapsvapen är ett träd
10. Vad heter Blekinges landskapsblomma?
11. Utanför Sölvesborg finns ett träd som sägs vara 900 år gammalt.     i blått och gult där stammen
                                       utsmyckats med tre kronor.
   Vad kallas det trädet?                         Vad är det för ett slags träd?
12. Vilket annat lövträd växer i stora vackra skogar i Blekinge?    24. I Blekinge finns många yrkesfiskare.
                                       Vad heter den viktigaste fiskehamnen?

   Svar             7. Bräckt              13.	 Båtbygge  19.	 Tjärö
                  8. Ronneby             14.	 Olja    20.	 Aniara
       1. Gubben Rosenbom  9. En fred             15.	 Nogersund 21.	 Flottbas
       2. Bok       10. Sölvesborg            16.	 Roskilde  22. 	Jämshög
       3. Karlshamn    11. Sveriges trädgård        17.	 Ek     23.	 Karlshamn
       4. Kungsljus    12. Karlskrona            18.	 Öar    24.	 Harry Martinsson
       5. Laxfiske
       6. Snapphaneeken                                                               

 

                                    Passar: Lgr22 och Lgrsär22: Sv och Sva - Läsa och skriva, Smakprov!
                                    Geografi - Att leva i världen.

                                                                               Frågesport             sica.se

                                                                               7762-182-9

                                                                               Pris: 65.00 (69.00)

                                                                               Roliga och allmänbildande frågor,

                                                                               grupperade i olika temaområden.

                                                                               Exempel på teman är:

                                                                               • rymden  • idrott

                                                                               • geografi • historia

                                                                               • knasiga rekord • synonymer

                                    Alla Palinböckerna används2Bo4mkferenådginonPr,eadhlvåislnlehrrea1lam53ö6ov0ncifnhrgågaUronrm.ieKvdaenvramsradeedl.ra

                                                                               fördel användas i såväl år 4 och uppåt, i

Passar: Lgr22 och Lgrsär22: Sv och Sva - Läsa                                                        SvA-undervisning och som underlag på ”roliga
och skriva Sfi: Läsa och förstå.                                                               timmen”. 32 sidor i formatet 16,8x24,5 cm.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10