Page 4 - Komplett-katalog-2022
P. 4

Handledning, ram och Universal

         Palin - Handledning                                       SÅ HÄR GÖR DU!
       Laddas ner på vår hemsida:
                                                     SYSTEM
            www.sica.se
                                                           Böcker - underlägg 24

                                Lägg!                                                                                                        Vänd!                                               Kontrollera!
                                ssbBgPivforliaaffikrtcrceaeksernaanrp.alnatåesSuoruönnscnkvdhadaetlrierärvätlrgeäatltätgglsgsgebvigdfra2feierrc4at.rk.itoDilPlerleandmnlaeinorrprtösaåtdvimlsalaveruaasnprin.fspfdLrrgöueaistnfortuöerpnvdnipaad-i. blVöläisrtnakd.oVPnatärlnoindllrenarimangdeeennsnagämörrtaidallitagt atu.lplapgupiftpegriäfter r uhpnfÖäpaeinrvpnkggntgdimeivilnefneötgdeneöarnslvrilatennnevrgairnv,eaigrsknnäo.e.gtmMrtBeatrssöyfiicdnmnmkslnieoetgsrddreta.nmtovvlbeååikditlesadirffaefigfrldneaoneokrstmvivgoiieddtctrklöörissevsåks-taa-i

       I handledningen får du veta allt om hur man gör                                                                                                  Böcker - underlägg 2, 3, 4, 6 och 8
       egna övningar och hur svarskontrollen fungerar.

Så här lätt I detalj redogör vi för hur man   Handledning! Lägg!                                                                                                        Vänd!                                               Kontrollera!
 är det!  på ett enkelt sätt kan konstruera    sica.se  lugslIääiniöfgfgfdtvgregeanner8ilnlnäoegadcgssnhoegbvmreloäättknigseleldkglnluase.pbrfarprpanigcåmvkiäfagrtenänåndtrtpaivsåsibi.flkforBräekartteitcannfkääv.arrLungöunssnpdsduåevpera-rpr-t-a            blVöläisrtnakd.oVPnatärlnoindllrenarimangdeeennsnagämörrtaidallitagt atu.lplapgupiftpegriäfter r hhhhsÖåoöååvlmrllessnnknkieainivvthng.aaagaDnnrersesförenbvävluaeirtdtmirkactkbsmrigeormesitrcprlekvöefidoaskntrrtdannsivesasuenisupföfhpbprvåopagnlrekisifnsktsieigyidvrvn..aaäsLnäsiåsgtgraatt
       övningar till de olika underläggen.
       Du kan t ex lätt konstruera egna                                                                                                                    Basserien - separata brickor
       ”rätt/fel” övningar med underlägg
       2 och mer omfattande övningar           Lägg!                                                                                             Vänd!
       med underlägg 24. Prova själv!                                                                                                          blVöläisrtnakd.oVPnatärlnoindllrenarimangdeeennsnagämörrtaidallitagt atu.lplapgupiftpegriäfter r
                                Placera underlägget i Palinramen.  på                                                                                                                                        Kontrollera!
                                Lös uppgifterna och lägg brickorna                                                                                                                                          tmbJyäidelmdldiegföfnte.rlpabåkiltduigentndlöeprsåltäabgurgipecpktsgobirfnateakrssaibdvaavk.iksBeidrriackmored
                                svarsrutorna.

   Lägg! Vänd!                Kontrollera!
2
       Det här behöver du!

       Palinram - 1 st

       7762-000-6 Pris: 60.00 (75.00)

       Med ramen i plast fungerar vändningen och kontrollen enkelt
       och säkert. Ram och lock i en enhet med gångjärn. Kan användas
       till allt tidigare utgivet material. Ramens yttermått 32x22 cm.

       Palinramen beställes alltid separat.

       Det går inte att beställa en viss färg utan levererad
       ramfärg beror på vad som för tillfället finns i lager.

              Universal

                7762-100-3
                Pris: 99.00 (124.00)

                 För att arbeta med Universalseriens övningsböcker
                 behöver varje elev ha tillgång till en Universal.
                 Förpackningen består av:
                 • 24 brickor numrerade 1–24
                 • 3 dubbelsidiga underlägg
                 • 5 hålskivor
                 Universalen levereras i praktisk och hållbar låda i A4-format.

               Universalen beställes alltid separat.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9