Page 3 - Komplett-katalog-2022
P. 3

Några nyheter

Språklåda -    Språklåda - Enkla  Språklåda -   Engelska tärningar -

Djurhistorier s. 48 kloka berättelser s. 48 Känslor 2 s. 521 Reading Comp s. 63

Mattespel - Pann- Första språkspelet 6 nya träpussel Smutsiga Dinos       svenska
                      s. 132      s. 136
kaksmulti s. 105 s. 130

Smakprov!               Handledning!

           sica.se                sica.se        engelska

När du ser den här symbolen      När du ser den här symbolen           SO NO Teknik
betyder det att du kan scanna     betyder det att du kan scanna        Hjälpmedel Belöning
QR-koden eller gå in på www.     QR-koden eller gå in på www.
sica.se, menyrubriken Smakprov,    sica.se och hitta svenska
och titta på utvalda sidor i     handledningar till de artiklar som
naturlig storlek.           inte har det i förpackningen.

PRISER                                       matematik

Priserna i katalogen är angivna både med och utan moms. Detta för att
underlätta för alla våra kunder. Priserna inom parentes är med moms
och avruntat till närmaste krona. Böcker, kopieringsunderlag mm.
belastas med 6% moms, övriga artiklar med 25%.

Lgr22, Lgrsär22 och Lpfö18                                motorik, språkupp-
                                           byggnad, färg & form,
På de flesta ställen i katalogen finns det rutor som visar kopplingen till de nya
styrdokumenten. Men många av våra artiklar passar till flera områden, så vi    pussel, lyssna/ljud
föreslår att du tittar runt och använder dina kunskaper för att hitta lämpligast
material till just dina elever.

                                          1
   1   2   3   4   5   6   7   8