Page 2 - Komplett-katalog-2022
P. 2

innehåll

SKOLA                 FÖRSKOLA/SPECIAL-

Nyheter 			 1             UNDERVISNING

Palin	         2	-	 11    Lycko	       126	-	127

Lycko	         12	-	 25   Språkuppbyggnad/pussel	 127	-	133

Svenska	        26	-	 57   Färg & form/sortering	 134	-	137

Bildserier, substantivkort	 46	-	 57 Taluppfattning	  136	-	139

Engelska, spanska	   58	-	 65   Perception/ljud	  140	-	144

SO/NO, teknik	     66	-	 71   Motorik	      141	-	143

Hjälpmedel, belöning	  72	-	 78   Beställningslista finns numera att
                   ladda ner på www.sica.se
Matematik	       79	-	125

även förskolematematik

   Så här beställer du varor:

        Webbutik: www.sica.se

           E-post: info@sica.se
            Tel: 08 - 93 10 10
  Post: SICA Läromedel, Box 4097, 169 04 Solna

   Har din skola/förskola distributionsavtal?
Inga problem! Alla våra artiklar går att beställa via

         LäroMedia Bokhandel,
    GR-Böcker eller via din inköpsportal.

   Försäljningsvillkor finns längst bak i katalogen.

         Har du några frågor

   om våra material eller något annat du undrar om är du alltid
   välkommen att slå oss en signal eller skicka ett mail till oss.
   1   2   3   4   5   6   7