Page 2 - Komplett-katalog-2021
P. 2

innehåll

SKOLA                 FÖRSKOLA/SPECIAL-

Nyheter 			 2             UNDERVISNING

Vi rekommenderar	    	3      Lycko	       140	-	141

Palin	         4	-	 13    Språkuppbyggnad/pussel	 141	-	147

Lycko	         14	-	 27   Färg & form/sortering	 148	-	150

Svenska	        28	-	 63   Taluppfattning	   150	-	153

Bildserier, substantivkort	 45	-	 63 Perception/ljud	  154	-	155

Engelska, spanska	   64	-	 73   Motorik	      156	-	159

SO/NO, teknik	     74	-	 79   Beställningslista	

Hjälpmedel, belöning	  80	-	 86               160

Matematik	       87	-	139

även förskolematematik

      Så här beställer du varor:

    E-post                 Webbutik

info@smartkids.se               www.sica.se

    Tel.                    Post

08 - 93 10 10                   Box 4097
                        169 04 Solna

Har din skola/förskola distributionsavtal?
Inga problem! Alla våra artiklar går att be-

   ställa via LäroMedia Bokhandel,
  GR-Böcker eller via din inköpsportal.

Försäljningsvillkor finns längst bak i katalogen.
   1   2   3   4   5   6   7