Page 7 - Komplett-katalog-2020
P. 7

Engelska

Så här gör du!                                        Palinram.

        Välj övning.                               Ta en bricka, t ex nr 3 och
                                             gå till ruta 3 i frågedelen.
      Välj rätt underlägg.                             Titta på svarsdelen.
                                             Där finns ord, bild eller tecken
Det enda som behövs är                                  som hör ihop med frågan.
en övningsbok, Palinram                                 Välj sedan rätt svarsalternativ
och Universal.                                      och lägg brickan i anvisad ruta.

                               Go For It! 1             Smakprov!
                                                   sica.se
                               7762-184-3 Pris: 75.00 (80.00)

                               Övningar för i första hand elever
                               i år 4 - 6 men kan även användas
                               av äldre elever i både klass- och
                               specialundervisning. Nio temaom-
                               råden presenteras och inom varje
                               temaområde övas ordförståelse,
                               läsförståelse, uttal, grammatik och
                               kommunikation.

Exempel på temaområden är sport, hälsa, kommunikation inklusive datavärlden, rymden,

geografi och kultur. Dessutom innehåller Go For It 1 åtta systematiska uttalsövningar

med fonetiska tecken. Innehåller 35 övningar samt engelsk - svensk ordlista. 64 sidor i

A4-format.                  Författare till Go For It - serien

Go For It! 2                 är Egon Österbrand och
                       illustratör är Pia Niemi.
7762-185-0 Pris: 75.00 (80.00)

Go For It 2 är en fristående fortsättning till Go For It 1.

Go For It 2 presenterar nio temområden och
inom varje område kan eleverna öva vokabulär,
läsförståelse, uttal, grammatik och muntlig kom-
munikation. Vokabulären är viktig och innehåller i
vissa teman, såsom ekonomi och miljö, många nya
ord.

Go For It 2 innehåller utförliga ordlistor,                            Smakprov!
systematiska uttalsövningar där de ord som
ingår i respektive temaområden övas samt                               sica.se
grammatik som kompletterar Go For It 1.
72 sidor i A4-format.                                             5

Go For It passar:
Lgr1 och Lgrsä11: Engelska
- Lyssna och läsa

      Alla Palinböckerna används med Palinram och Universal.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12