Page 5 - Komplett-katalog-2020
P. 5

SICA och läroplanerna

Genom hela katalogen finns kopplingar till olika styrdokument.

I rutorna nedan finner du exempel på var i katalogen det finns material för respektive
styrdokument. Men många av våra artiklar passar till flera områden, så vi föreslår att du
tittar runt och använder dina kunskaper för att hitta lämpligast material till just dina elever.
Vill du ha hjälp med att hitta material är du välkommen att ringa och prata med oss!

        23

 Lpfö 98    Lgr11 sä/sam/spec   Sfi

t.ex. Sid 192   t.ex. Sid 116  t.ex. Sid 60

Våra läromedel har gemensamt att de ska vara vara roliga att arbeta med.

Drivkraften att lära finns hos alla människor, och sammanhanget är det som ger den, att få
arbeta med händerna, kommunicera med andra, eller använda sin omgivning på olika sätt.

Vi vill med våra artiklar skapa ett urval av olika roliga sammanhang, så att varje
enskild pedagog ska kunna hitta det som är lärande för just sina barn och elever.

Styrdokumenten i Sverige är flera, och eftersom sammanhanget är lika betydelsefullt
för alla skolformer riktar vi oss till:

Läroplan för förskolan (rev. 2010) - Lpfö 98
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 - Lgr11

    inkl Läroplan för grundsärskolan - Lgrsä11 och
    Läroplan för sameskolan - Lsam11
Läroplan för specialskolan - Lspec11
Kursplan för svenskundervisning för invandrare - Sfi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10