Page 3 - Komplett-katalog-2020
P. 3

Smakprov!            Handledning!

           sica.se             sica.se   svenska

När du ser den här symbolen   När du ser den här symbolen
betyder det att du kan scanna  betyder det att du kan
QR-koden eller gå in på     scanna QR-koden eller gå
www.sica.se, menyrubriken    in på www.sica.se och hitta
Boksidor, och titta på utvalda svenska handledningar till
sidor i naturlig storlek.    de artiklar som inte har det i
                förpackningen.

PRISER                               engelska

Priserna i katalogen är angivna både med och utan moms. Detta     SO NO Teknik
för att underlätta för alla våra kunder. Priserna inom parentes är Hjälpmedel Belöning
med moms och avruntat till närmaste krona. Böcker, kopierings-
underlag mm. belastas med 6% moms, övriga artiklar med 25%.

Har du några frågor                         matematik

om våra material eller något annat du undrar om är du alltid
välkommen att slå oss en signal eller skicka ett mail till oss.

         www.sica.se
       info@smartkids.se

Våra material och Lgr-11                          motorik, språkupp-
                                    byggnad, färg & form,
Läs mer om hur våra material passar med de olika läroplanerna
på sidan 3.                             pussel, lyssna/ljud

Varje artikel i katalogen har en eller flera kopplingar till olika     innehållsförteckning,
styrdokument, så håll utkik efter den läroplan du följer!       beställningslista,
                                  försäljningsvillkor
   1   2   3   4   5   6   7   8