Page 2 - Komplett-katalog-2020
P. 2

innehåll

SKOLA                     FÖRSKOLA/SPECIAL-

Nyheter	        		 2          UNDERVISNING

SICA och läroplanerna 	           3 Lycko	       170	-	171	

Palin	         4	-	 17        Språkuppbyggnad/pussel	 172	-	181

Lycko	         18	-	 35	       Färg & form/sortering	 182	-	186

Svenska	        36	-	 79        Taluppfattning	   187	-	190	

Bildserier, substantivkort	 60	-	 79      Perception/ljud	  191	-	193

Engelska, spanska	   80	-	 91        Motorik	      194	-	199

NO, SO, teknik	     92	-	 97        Beställningslista	   200

Hjälpmedel, belöning	  98	-	105

Matematik	       106	-	169

även förskolematematik

      Så här beställer du varor:

    E-post                     Webbutik

info@smartkids.se                   www.sica.se

    Tel.                         Post

08 - 93 10 10                       Box 4097
                             169 04 Solna

Har din skola/förskola distributionsavtal?
Inga problem! Alla våra artiklar går att be-

   ställa via LäroMedia Bokhandel,
  GR-Böcker eller via din inköpsportal.

Försäljningsvillkor finns längst bak i katalogen.
   1   2   3   4   5   6   7