Page 5 - Camping-Caravan-in-Finland-2023
P. 5

LEIRINTÄALUELUOKITUS ON LEIRINTÄ-
 ALUEIDEN LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ

L eirintäalueluokitus on laadunvalvontajärjestel-
    mä, jolla pyritään ylläpitämään ja parantamaan
    suomalaisten leirintäalueiden tasoa ja viihtyi-
syyttä. Laatuvaatimukset on toteutettu leirintäalue-
asiakkaiden ja palvelun tuottajien monivuotisen yhteis-
työn tuloksena. Laatuvaatimuksissa on huomioitu myös
Pohjoismainen yhdenmukaisuus, mutta kuitenkin ko-
rostaen kansallisia erityispiirteitä, kuten Suomessa sau-
na. Jokainen luokiteltu leirintäalue / lomakylä saa ta-
soluokastaan merkinnän yhdestä viiteen tähteen si-
ten, että yhden tähden leirintäalue / lomakylä tarjo-
aa matkailijalle peruspalvelut ja viiden tähden leirintä-
alue alan laajimman mahdollisen palvelukokonaisuu-
den. Luokitelluille leirintäalueille ja lomakyliin tehdään
säännöllisesti katselmuskäyntejä laadun ylläpitämiseksi.
Leirintäalueluokitukseen osallistuminen on leirintäalu-
eille ja lomakylille vapaaehtoista ja siksi sitä ei kaikil-
la ole. Luokitellut kohteet on merkitty kyltein, jossa on
valkoiset tähtiä sinisellä pohjalla.

Miten leirintäalueluokitus tapahtuu?
Leirintäalueluokitus tapahtuu siten, että ensin tehdään
leirintäalueen / lomakylän luokituskatselmus, jossa ar-
vioidaan yhteispohjoismaisten luokitusvaatimusten mu-
kaisesti alueen taso. Katselmuksen tulokset lähetetään
tämän jälkeen Luokitusryhmälle, joka päättää siitä, mihin
tasoluokkaan kukin leirintäalue sijoitetaan. Luokitelluille
leirintäalueille / lomakylille tehdään uusintakatselmukset
vähintään kolmen vuoden välein. Lisätietoja leirintäalue-
luokituksesta löytyy sivulta 35.

             Merkkien selitykset

  B4/LS 33= alue ja leirintäalueen numero

  SEINÄJOKI/Seinäjoen leirintäalue ★★★★ B4/LS 33
  ★★★ = tasoluokitus
  15.5. – 30.8. = avoinnaoloaika
  (1.1. – 31.12.) = avoinnaoloaika rajoitetuin palveluin
  %% = talvileirintää
  (0)9-123 456 = ennakkovarauspuhelinnumero

 ⚇ = sähköpaikkojen määrä

  C = Quick Stop -paikkoja ja niiden avoinnaoloaika
  + = mökkien määrä
  3 = huoneiden määrä
  ] = kem. wc:n tyhjennyspaikka
  M = kahvila/ravintola
   = etäisyys kaupunkiin
  Î = vierasvenepaikkoja
  É = uimapaikka
  *) = perusmaksu alkaen vuorokaudelta yhdessä teltassa/
  matkailuvaunussa matkailuautossa
  m = henkilömaksut aikuiselta / lapselta alkaen vuorokaudelta
  + = mökkien hinnat alkaen vuorokaudelta
  3 = huoneiden hinnat alkaen vuorokaudelta

                                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10