Page 4 - Camping-Caravan-in-Finland-2023
P. 4

CAMPING-LOMAN PARAS ETUKORTTI –
      CAMPING KEY EUROPE!

C amping Key Europe                                       Camping Key Europe -kor-
     (CKE) -kortti on per-                                  tilla alennuksia ja etuja lei-
     hekohtainen leirintä-                                  rintäalueilla ja lomakylissä
alueiden ja lomakylien etukort-
                                                  CKE -kortilla saat etuja yli 3000 lei-
ti- ja vastaanottojärjestelmä                                   rintäalueella Euroopassa. Leirin-
                                                  täalueiden ja lomakylien myöntä-
Euroopassa, jolla nopeutetaan                                    mät edut CKE -kortilla Suomessa
                                                  löydät tästä lehdestä. Edut ovat
majoittujien asiointia leirintäaluei-
                                                   voimassa vuoden 2023 loppuun
den vastaanotossa.                                          ja saat ne vain esittämällä voi-
                                                  massaolevan CKE -kortin. Edut on
CKE -kortti on kehitetty kor-                        merkitty lehden luettelo-osaan kunkin leirintäalueen /
                                   lomakylän kohdalle.
vaamaan kaikki Euroopassa käytös-
                                   Tapaturma- ja vastuuvakuutus
sä olevat leirintäkortit. CKE -korttia                Camping Key Europe -kortilla
                                   CKE-korttiin sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus koko
on myyty Euroopassa jo noin 5 mil-                  perheelle leirintäalueella ja lomakylässä, sekä myös hotel-
                                   li- ja lomakylälomilla! Vakuutusetu on merkittävä sen hin-
joonaa kappaletta. CKE -kortin hal-   tijoille myön-        taan (16 euroa) ja laajuuteen nähden. Vakuutus on voimas-
                                   sa Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäsenalueelle sisäänkir-
netään etuja leirintäalueiden ja lomakylien leirintämaksuis-     joittuneelle asiakkaalle ja hänen perheenjäsenilleen (yksi tai
                                   kaksi aikuista ja perheen lapset). Jos esimerkiksi kaksi aikuis-
ta, mökkimajoituksesta ja oheispalveluista. Monelle leirintä-     ta paria majoittuu samassa matkailuajoneuvossa tai teltas-
                                   sa, tarvitsevat molemmat parit voimassaolevan CKE -kor-
alueelle ja lomakylään pääsee majoittumaan edullisemmalla       tin, jotta vakuutus on voimassa.

leirintämaksulla voimassaolevalla CKE -kortilla. CKE -kort-      Muut Camping Key Europe -kortilla
                                   saatavat edut
tiin sisältyy perhekohtainen tapaturmavakuutus Camping
                                   Camping Key Europe -kortilla saatavia etuja ja alennuksien
Key Europe-korttijärjestelmässä mukana olevilla leirintäalu-     lisätään koko ajan. Edut ovat nähtävissä osoitteessa www.
                                   camping.fi. Voimassaolevaa CKE -korttia esittämällä saat
eilla ja lomakylissä Suomessa ja muualla Euroopassa.         alennusta esimerkiksi laivayhtiöiden, museoiden, huvi-
                                   ja vesipuistojen ja eläintarhojen sisäänpääsymaksuista ja
Miten Camping Key Europe -kortti toimii                monesta muusta suositusta perhekohteesta.

Kortteja myyvät Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäsenalueet,             Katso kaikki edut www.camping.fi
joita on noin 130 eri puolilla maata. Kun hankit Camping Key
Europe -kortin heti ensimmäiseltä leirintäalueelta, jolla vierai-
let, saat edut heti käyttöösi. CKE-kortin hinta on vain 16 eu-
roa ja se on voimassa vuoden. Jos huomaat, että CKE-korttisi
ei ole enää voimassa, päivitä se heti leirintäalueelle / lomaky-
lään saapuessasi.Voimassaolevaan CKE -korttiin sisältyy enin-
tään seitsemän vuorokauden ajaksi leirintämaksuluotto, jo-
ten voit maksaa leirintämaksusi vasta alueelta pois lähtiessä.
Luotto koskee vain leirintämaksuja, mökkivuokrat maksetaan
yleensä alueelle saavuttaessa. CKE -kortteja myyvät leirintä-
alueet ja lomakylät löydät tästä lehdestä.

Camping Key Europe –kortti
toimii myös mobiililaitteissa

CKE -kortin saa hankittua netistä osoitteesta www.cam-
ping.fi tai suomalaiselta leirintäalueelta jolla vierailee.
Leirintäalueiden sesonkiaikana, kesä-elokuussa, kortti kan-
nattaa hankkia suoraan leirintäalueelta, jolloin mobiilin CKE-
kortin saa heti käyttöön. Mobiili CKE-kortti toimii älypuhe-
limessa. Varsinainen kortti lähetetään myöhemmin postitse
kotiosoitteeseen. Kun olet hankkinut kuluvan vuoden CKE-
kortin, lataa veloituksetta käyttöösi sen mobiili versio.

Hyödynnä Korttiedut!

Camping Key Europe (CKE) -kortin haltijana saat merkit-
täviä etuja ja alennuksia Suomessa ja kaikkialla Euroopassa.
Esittämällä voimassaolevan CKE -kortin saat etuja leirintä-
alueiden ja lomakylien leirintämaksuista, mökkimajoitukses-
ta sekä oheispalveluista. CKE -korttiin sisältyy myös per-
hekohtainen tapaturma- ja vastuuvakuutus. Näiden lisäksi
saat alennusta esimerkiksi perhekohteiden pääsymaksuis-
ta Suomessa ja Euroopassa, laivamatkoista, siltamaksuista
ja tietulleista.

                                  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9