Page 9 - Camping-Caravan-in-Finland-2021-FI
P. 9

Leirintäalueiden matkailullinen tasoluokitus

Leirintäalueluokitus on leirintäalueiden           alueille ja lomakyliin tehdään säännöllisesti katselmuskäyn-
laadunvalvontajärjestelmä                   tejä laadun ylläpitämiseksi. Leirintäalueluokitukseen osal-
Leirintäalueluokitus on laadunvalvontajärjestelmä, jolla   listuminen on leirintäalueille ja lomakylille vapaaehtoista
pyritään ylläpitämään ja parantamaan suomalaisten lei-    ja siksi sitä ei kaikilla ole. Luokitellut kohteet on merkitty
rintäalueiden tasoa ja viihtyisyyttä. Laatuvaatimukset on   kyltein, jossa on valkoiset tähtiä tähdet sinisellä pohjalla.
toteutettu leirintäalueasiakkaiden ja palvelun tuottajien
monivuotisen yhteistyön tuloksena. Laatuvaatimuksissa on   Miten leirintäalueluokitus tapahtuu?
huomioitu myös Pohjoismainen yhdenmukaisuus, mutta      Leirintäalueluokitus tapahtuu siten, että ensin tehdään lei-
kuitenkin korostaen kansallisia erityispiirteitä, kuten Suo- rintäalueen / lomakylän luokituskatselmus, jossa arvioidaan
messa sauna.                         yhteispohjoismaisten luokitusvaatimusten mukaisesti alu-
                               een taso. Katselmuksen tulokset lähetetään tämän jälkeen
  Jokainen luokiteltu leirintäalue / lomakylä saa tasoluo-  Luokitusryhmälle, joka päättää siitä, mihin tasoluokkaan
kastaan merkinnän yhdestä viiteen tähteen siten, että     kukin leirintäalue sijoitetaan. Luokitelluille leirintäalueille /
yhden tähden leirintäalue / lomakylä tarjoaa matkailijalle  lomakylille tehdään uusintakatselmukset vähintään kolmen
peruspalvelut ja viiden tähden leirintäalue alan laajimman  vuoden välein.
mahdollisen palvelukokonaisuuden. Luokitelluille leirintä-

Seuraavassa joitain esimerkkejä vaatimuksista         	 - kaikki huolto- ja palvelurakennukset lämmitettyjä
tasoluokittain:                        	 - kahvilassa / ravintolassa tarjolla ruoka-annoksia

★ Yksi tähti                         ★★★★★ Viisi tähteä
	 - vähintään 25 paikkaa matkailuvaunuille, -autoille tai   Yllä mainittujen lisäksi:
	teltoille                          	 - ympärivuorokautinen valvonta leirintäalueella
	 - leirintäpaikan koko vähintään 80 - 100 m2         	 - kaikki huolto- ja palvelurakennukset lämpöeristettyjä
	 - wc:t, suihkut, keittopaikat                	 - lastenhoitajapalvelu
                               	 - runsaasti vapaa-ajan aktiviteetteja
★★ Kaksi tähteä                        	 - ravintola täysin anniskeluoikeuksin
Yllä mainittujen lisäksi                   	 - osassa mökeistä wc, suihku, pienoiskeittiö ja tv
	 - 20% matkailuvaunu- ja -autopaikoista sähköistettyjä    	 - online -varausjärjestelmä
	 - vastaanottotila
	 - valvonta leirintäalueella klo 7-23
	 - suihkuissa ja peseytymispaikoissa lämmin vesi
	 - kioski
	 - lasten leikkipaikka

★★★ Kolme tähteä
Yllä mainittujen lisäksi:
	 - valaistut ja pinnoitetut ajoväylät
	 - 50% matkailuvaunu- ja -autopaikoista sähköistettyjä
	 (talvialueilla 100%)
	 - erillinen telttailualue
	 - Camping-korttiin pohjautuva vastaanottojärjestelmä 	
	 käytössä
	 - valvonta leirintäalueella myös yöaikaan
	 - kiinteiden jätevesisäiliöiden tyhjennyskaivo
	 matkailuajoneuvoille
	 - vaatehuoltotilassa pesukone
	 - yksityissuihku
	 - sauna
	 - elintarvikekioski
	 - mökkejä tai huoneita
	 - uimaranta

★★★★ Neljä tähteä
Yllä mainittujen lisäksi:
	 - 80% matkailuvaunu- ja -autopaikoista sähköistettyjä
	 - ympärivuotinen ennakkovarausmahdollisuus
	 - matkailuautoille omia paikkoja

                               35
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14