Page 4 - Camping-Caravan-in-Finland-2018_suomi
P. 4

CAMPING-LOMAN PARAS ETUKORTTI –
       CAMPING KEY EUROPE!

C amping Key Europe                                        Camping Key Europe -kor-
     (CKE) -kortti on perhe-                                  tilla alennuksia ja etuja lei-
     kohtainen leirintäaluei-                                 rintäalueilla ja lomakylissä
den ja lomakylien etukortti- ja                                   CKE -kortilla saat etuja yli 3000 lei-
vastaanottojärjestelmä Euroo-                                    rintäalueella Euroopassa. Leirintä-
passa, jolla nopeutetaan majoit-
tujien asiointia leirintäalueiden                                  alueiden ja lomakylien myöntämät
vastaanotossa.                                            edut CKE -kortilla Suomessa löy-
                                                   dät tästä lehdestä. Edut ovat voi-
  CKE -kortti on kehitetty kor-                                   massa vuoden 2018 loppuun ja
vaamaan kaikki Euroopassa käytös-                                   saat ne vain esittämällä voimas-
sä olevat leirintäkortit. CKE -kort-                                 saolevan CKE -kortin. Edut on
tia on myyty Euroopassa jo noin 1                               merkitty lehden luettelo-osaan kunkin
miljoona kappaletta. CKE -kortin                    leirintäalueen / lomakylän kohdalle.
haltijoille myönnetään etuja leirintäalueiden ja lomakylien        Tapaturma- ja vastuuvakuutus Camping Key Europe -kor tilla
leirintämaksuista, mökkimajoituksesta ja oheispalveluista.       CKE-korttiin sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus koko
Lisää eduista viereisellä sivulla. Monelle leirintäalueelle ja     perheelle leirintäalueella ja lomakylässä, sekä myös hotel-
lomakylään pääsee majoittumaan edullisemmalla leirintä-        li- ja lomakylälomilla! Vakuutusetu on merkittävä sen hin-
maksulla voimassaolevalla CKE -kortilla. Itse kortti ei maksa     taan (16 euroa) ja laajuuteen nähden. Vakuutus on voimassa
mitään, mutta siihen kuuluvan voimassaolomerkin hinta on        Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäsenalueelle sisäänkirjoit-
16 euroa vuodessa. CKE -korttiin sisältyy perhekohtainen        tuneelle asiakkaalle ja hänen perheenjäsenilleen (yksi tai
tapaturmavakuutus tässä lehdessä mukana olevilla leirintä-       kaksi aikuista ja perheen lapset). Jos esimerkiksi kaksi aikuis-
alueilla ja lomakylissä.                        ta paria majoittuu samassa matkailuajoneuvossa tai teltassa,
Miten Camping Key Europe -kortti toimii                tarvitsevat molemmat parit voimassaolevan CKE -kortin,
Kortteja myyvät Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäsenalu-        jotta vakuutus on voimassa.
eet, joita on noin 140 eri puolilla maata. Kun hankit Camping     Muut Camping Key Europe -kortilla
Key Europe -kortin ja siihen kuuluvan voimassaolomerkin        saatavat edut
heti ensimmäiseltä leirintäalueelta jolla vierailet, saat edut     Camping Key Europe -kortilla saatavia etuja ja alennuksien
heti käyttöösi. Voimassaolomerkin hinta on vain 16 euroa        lisätään koko ajan. Kaikki edut ovat nähtävissä osoitteessa
ja se on voimassa kalenterivuoden. Jos huomaat, että sinul-      www.camping.fi ja www.campingkeyeurope.com. Voimas-
ta puuttuu CKE -kortistasi kuluvan vuoden voimassaolo-         saolevaa CKE -korttia esittämällä saat alennusta esimerkiksi
tarra, osta se heti leirintäalueelle / lomakylään saapuessasi.     laivayhtiöiden, museoiden, huvi- ja vesipuistojen ja eläintar-
Voimassaolevaan CKE -korttiin sisältyy enintään seitsemän       hojen sisäänpääsymaksuista ja monesta muusta suositusta
vuorokauden ajaksi leirintämaksuluotto, joten voit maksaa       perhekohteesta.
leirintämaksusi vasta alueelta pois lähtiessä. Luotto koskee             Katso kaikki edut www.camping.fi
vain leirintämaksuja, mökkivuokrat maksetaan yleensä alu-
eelle saavuttaessa. CKE -kortteja myyvät leirintäalueet ja
lomakylät löydät tästä lehdestä.

Camping Key Europe –kortti
toimii myös mobiililaitteissa
CKE -kortin saa hankittua netistä osoitteesta www.cam-
ping.fi tai suomalaiselta leirintäalueelta jolla vierailee. Leirin-
täalueiden sesonkiaikana, kesä-elokuussa, kortti kannattaa
hankkia suoraan leirintäalueelta, jolloin väliaikaisen kortin
saa heti käyttöön. Varsinainen kortti lähetetään myöhem-
min postitse kotiosoitteeseen. CKE-kortti on toimii myös
mobiililaitteissa. Kun olet hankkinut kuluvan vuoden CKE-
kortin, lataa veloituksetta käyttöösi sen mobiili versio.

Hyödynnä Korttiedut!
Camping Key Europe (CKE) -kortin haltijana saat merkit-
täviä etuja ja alennuksia Suomessa ja kaikkialla Euroopassa.
Esittämällä voimassaolevan CKE -kortin saat etuja leirintä-
alueiden ja lomakylien leirintämaksuista, mökkimajoitukses-
ta sekä oheispalveluista. CKE -korttiin sisältyy myös per-
hekohtainen tapaturma- ja vastuuvakuutus. Näiden lisäksi
saat alennusta esimerkiksi perhekohteiden pääsymaksuista
Suomessa ja Euroopassa, laivamatkoista, siltamaksuista ja
tietulleista.

                                  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9