Page 4 - Camping-Caravan-Suomi-2022_nettiversio_2
P. 4

CAMPING-LOMAN PARAS ETUKORTTI –
      CAMPING KEY EUROPE!

C amping Key Europe (CKE)                                    Camping Key Europe -kor-
     -kortti on perhekohtai-                                 tilla alennuksia ja etuja lei-
     nen leirintäalueiden ja                                 rintäalueilla ja lomakylissä
lomakylien etukortti- ja vastaan-
ottojärjestelmä Euroopassa, jolla                                 CKE -kortilla saat etuja yli 3000 lei-
nopeutetaan majoittujien asioin-                                  rintäalueella Euroopassa. Leirin-
tia leirintäalueiden vastaanotossa.                                täalueiden ja lomakylien myöntä-
                                                  mät edut CKE -kortilla Suomessa
  CKE -kortti on kehitetty kor-                                  löydät tästä lehdestä. Edut ovat
vaamaan kaikki Euroopassa käy-
tössä olevat leirintäkortit. CKE                                   voimassa vuoden 2022 loppuun ja
-korttia on myyty Euroopassa jo                                   saat ne vain esittämällä voimassa-
noin 5 miljoonaa kappaletta. CKE                                   olevan CKE -kortin. Edut on mer-
-kortin haltijoille myönnetään etuja                              kitty lehden luettelo-osaan kunkin lei-
leirintäalueiden ja lomakylien leirintämaksuista, mökkima-      rintäalueen / lomakylän kohdalle.
joituksesta ja oheispalveluista. Monelle leirintäalueelle ja lo-
makylään pääsee majoittumaan edullisemmalla leirintämak-       Tapaturma- ja vastuuvakuutus
sulla voimassaolevalla CKE -kortilla. CKE -korttiin sisältyy     Camping Key Europe -kortilla
perhekohtainen tapaturmavakuutus Camping Key Europe-         CKE-korttiin sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus koko
korttijärjestelmässä mukana olevilla leirintäalueilla ja loma-    perheelle leirintäalueella ja lomakylässä, sekä myös hotel-
kylissä Suomessa ja muualla Euroopassa.                li- ja lomakylälomilla! Vakuutusetu on merkittävä sen hin-
                                   taan (16 euroa) ja laajuuteen nähden. Vakuutus on voimas-
Miten Camping Key Europe -kortti toimii                sa Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäsenalueelle sisäänkir-
Kortteja myyvät Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäsenalueet,      joittuneelle asiakkaalle ja hänen perheenjäsenilleen (yksi tai
joita on noin 130 eri puolilla maata. Kun hankit Camping Key     kaksi aikuista ja perheen lapset). Jos esimerkiksi kaksi aikuis-
Europe -kortin heti ensimmäiseltä leirintäalueelta, jolla vierai-   ta paria majoittuu samassa matkailuajoneuvossa tai teltas-
let, saat edut heti käyttöösi. CKE-kortin hinta on vain 16 eu-    sa, tarvitsevat molemmat parit voimassaolevan CKE -kor-
roa ja se on voimassa vuoden. Jos huomaat, että CKE-korttisi     tin, jotta vakuutus on voimassa.
ei ole enää voimassa, päivitä se heti leirintäalueelle / lomaky-
lään saapuessasi.Voimassaolevaan CKE -korttiin sisältyy enin-     Muut Camping Key Europe -kortilla
tään seitsemän vuorokauden ajaksi leirintämaksuluotto, jo-      saatavat edut
ten voit maksaa leirintämaksusi vasta alueelta pois lähtiessä.    Camping Key Europe -kortilla saatavia etuja ja alennuksien
Luotto koskee vain leirintämaksuja, mökkivuokrat maksetaan      lisätään koko ajan. Edut ovat nähtävissä osoitteessa www.
yleensä alueelle saavuttaessa. CKE -kortteja myyvät leirintä-     camping.fi. Voimassaolevaa CKE -korttia esittämällä saat
alueet ja lomakylät löydät tästä lehdestä.              alennusta esimerkiksi laivayhtiöiden, museoiden, huvi-
                                   ja vesipuistojen ja eläintarhojen sisäänpääsymaksuista ja
Camping Key Europe –kortti                      monesta muusta suositusta perhekohteesta.
toimii myös mobiililaitteissa
                                          Katso kaikki edut www.camping.fi
CKE -kortin saa hankittua netistä osoitteesta www.cam-
ping.fi tai suomalaiselta leirintäalueelta jolla vierailee.
Leirintäalueiden sesonkiaikana, kesä-elokuussa, kortti kan-
nattaa hankkia suoraan leirintäalueelta, jolloin mobiilin CKE-
kortin saa heti käyttöön. Mobiili CKE-kortti toimii älypuhe-
limessa. Varsinainen kortti lähetetään myöhemmin postitse
kotiosoitteeseen. Kun olet hankkinut kuluvan vuoden CKE-
kortin, lataa veloituksetta käyttöösi sen mobiiliversio.

Hyödynnä Korttiedut!
Camping Key Europe (CKE) -kortin haltijana saat merkit-
täviä etuja ja alennuksia Suomessa ja kaikkialla Euroopassa.
Esittämällä voimassaolevan CKE -kortin saat etuja leirintä-
alueiden ja lomakylien leirintämaksuista, mökkimajoitukses-
ta sekä oheispalveluista. CKE -korttiin sisältyy myös per-
hekohtainen tapaturma- ja vastuuvakuutus. Näiden lisäksi
saat alennusta esimerkiksi perhekohteiden pääsymaksuis-
ta Suomessa ja Euroopassa, laivamatkoista, siltamaksuista
ja tietulleista.

                                  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9