Page 5 - Camping-Caravan-2019_nettiversio
P. 5

LEIRINTÄALUELUOKITUS ON LEIRINTÄ-
ALUEIDEN LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ

Leirintäalueluokitus on laadunvalvontajärjestelmä,
    jolla pyritään ylläpitämään ja parantamaan suoma-
    laisten leirintäalueiden tasoa ja viihtyisyyttä. Laa-
tuvaatimukset on toteutettu leirintäalueasiakkaiden ja
palvelun tuottajien monivuotisen yhteistyön tuloksena.
Laatuvaatimuksissa on huomioitu myös Pohjoismainen
yhdenmukaisuus, mutta kuitenkin korostaen kansallisia
erityispiirteitä, kuten Suomessa sauna.

  Jokainen luokiteltu leirintäalue/lomakylä saa tasoluo-
kastaan merkinnän yhdestä viiteen tähteen siten, että
yhden tähden leirintäalue / lomakylä tarjoaa matkailijalle
peruspalvelut ja viiden tähden leirintäalue alan laajimman
mahdollisen palvelukokonaisuuden. Luokitelluille leirin-
täalueille ja lomakyliin tehdään säännöllisesti katselmus-
käyntejä laadun ylläpitämiseksi. Leirintäalueluokitukseen
osallistuminen on leirintäalueille ja lomakylille vapaaeh-
toista ja siksi sitä ei kaikilla ole. Luokitellut kohteet on
merkitty kyltein, jossa on valkoiset tähtiä sinisellä pohjalla.

Miten leirintäalueluokitus tapahtuu?
Leirintäalueluokitus tapahtuu siten, että ensin tehdään
leirintäalueen/lomakylän luokituskatselmus, jossa arvioi-
daan yhteispohjoismaisten luokitusvaatimusten mukai-
sesti alueen taso. Katselmuksen tulokset lähetetään tä-
män jälkeen Luokitusryhmälle, joka päättää siitä, mihin
tasoluokkaan kukin leirintäalue sijoitetaan. Luokitelluille
leirintäalueille/lomakylille tehdään uusintakatselmukset
vähintään kolmen vuoden välein.

  Lisätietoja luokitelluista leirintäalueista löytyy esitteen
luettelo-osasta sivuilta 12 – 38.

             Merkkien selitykset

  ES 2 = alue ja leirintäalueen numero
  ESPOO / ESBO Camping Oittaa ★★★ C2/ES 1
  ★★★ = tasoluokitus
  15.5. – 30.8. = avoinnaoloaika
  (1.1. – 31.12.) = avoinnaoloaika rajoitetuin palveluin
  % = talvileirintää
  (0)9-123 456 = ennakkovarauspuhelinnumero

  0 = sähköpaikkojen määrä

  C = Quick Stop -paikkoja ja niiden avoinnaoloaika
  + = mökkien määrä
  3 = huoneiden määrä
  ] = kem. wc:n tyhjennyspaikka
  M = kahvila/ravintola
   = etäisyys kaupunkiin
  Î = vierasvenepaikkoja
  É = uimapaikka
  *) = perusmaksu alkaen vuorokaudelta yhdessä teltassa/
  matkailuvaunussa matkailuautossa
  m = henkilömaksut aikuiselta / lapselta alkaen vuorokaudelta
  + = mökkien hinnat alkaen vuorokaudelta
  3 = huoneiden hinnat alkaen vuorokaudelta

                                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10