Page 3 - Hippocampus_verkosto
P. 3

Asiakasymmärrys

Tavoite: Varmistaa, että asiakkaasi kokemat hyödyt ohjaavat toimintanne kehittämistä.
      Keinot: Ideoita parempiin palveluihin uusiutumisen näkökulmasta.

   Tulos: Asiakaskokemuksen tavoitetila, joka toimii uudistumisen suuntaviittana.

        Innostuksen herättäminen

                Tavoite: Halu toteuttaa uudistuksia.
    Keinot: Ajattelun uudistaminen käytännön toimintaa suunnittelemalla.
    Tulos: Selvät askelmerkit uudistusten toteuttamiseksi ja räätälöidyt sekä

        vaiheittaiset tukipalvelut muutosten käytäntöön viemiseksi.

    Henkilöstöjohto, viestintä ja juridiikka

              Tavoite: Uudistuksen mahdollistaminen.
           Keinot: Johtamisen pelisääntöjen selventäminen.
     Vain käytössä olevat johtamisen periaatteet vievät kohti määränpäätä.
    Tulos: Päivitetyt johtamisen pelisäännöt ja uudistusta tukevat rakenteet.

            Johto ja esimiestyö

     Tavoite: Valmennamme johtoa ja esimiehiä toteuttamaan uudistuksia ja
                   johtamaan arjen toimintaa.

         Keinot: Välineitä ja osaamista esimiestyön kehittämiseen.
    Tulos: Esimiesten roolin ja siihen kohdistuvien odotusten selkeytyminen.

      Esimiehille lisää taitoja ja tietoja arjen tilanteiden ratkaisemiseksi
              sekä keinoja selvempään itsetuntemukseen.

              PA LV E L U T
   1   2   3   4   5   6   7   8