Page 3 - Tollco_Bankskapsbroschyr_v10422
P. 3

Våra miljösmarta
bänkskåpsinsatser

Tollcos diskbänksinsatser har en modern design. De placeras direkt på botten av skåpet
när du ska bygga nytt eller renovera ett befintligt kök. Syftet är att förhindar kostsamma
och besvärliga vattenskador. Insatserna finns i flera standardstorlekar som kan anpassas
till olika bredder och djup i både nya och befintliga skåp.

Insatserna bildar en tät och slät skåpbotten som är lätt att hålla ren. När de används i
diskbänksskåp med vattenledningar och rörgenomföringar skapar du ett tätt ytskikt
genom att komplettera med våra tätningar och genomföringar för diskmaskinsslangar.

•	 Produkterna är tillverkade i slagtålig PP-Plast (Polypropen).
•	 Produkterna är testade och godkända enligt typgodkännande 0505/01 av RISE.
•	 Produkten är accepterad i Byggvarubedömningen och Sundahus.
•	 Produkten är listad 	i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.
•	 Vi använder miljövänliga material med lågt CO2-avtryck per enhet.
•	 De är tillverkade i Sverige.

MED VÅRA INSATSER UPPTÄCKS LÄCKAN I TID SAMTIDIGT
SOM DU SPARAR PENGAR OCH UNDVIKER BESVÄR

•	 Placeras direkt på botten av diskbänksskåpet.
•	 Har en stilren och modern design som kan anpassas efter dina önskemål.
•	 Skyddar diskbänksskåpet mot vattenläckage.
•	 Samlar upp och leder fram läckande vatten så att det blir synligt.
•	 Ger en tät och slät skåpbotten som är enkel att hålla ren.
•	 Lång livscykel.

70% Över 70% av alla vatten-  30% Våra bänkskåpsin-
   skador i ett kök upptäcks    satser är tillverkade
   i diskbänksskåpet. Med     av PP-plast och
   våra insatser upptäcks     vattensäker tejp och
   läckan i tid samtidigt     består av upp till 30%
   som du sparar pengar      återvunnet material.
   undviker besvär.

                                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8