Page 9 - KIRJANYSTAVAT_1
P. 9

Kustantaja Anne Kilpi kotimaisemissaan.

vät” julkaistava tulevaisuustrilleri on voittanut gianpaimenkoiransa kanssa. Mies on rakennus-
myös Saksan dekkaripalkinnon (Deutscher Kri-    alan yrittäjä, kova lukemaan kuten Annekin. Toi-
mipreis) sekä parhaan poliittisen jännityskirjan  nen koirista on musta, toinen ruskea.
palkinnon (Politikkrimipreis).
                           Annelle on ollut tärkeää asua ison kaupun-
 Minun silmäni näkevät ilmestyy samoihin ai-   gin lähellä, mutta korona on saanut hänet ky-
koihin kuin tämän lehden ensimmäinen nume-     symään, mihin hän isoa kaupunkia oikeastaan
ro. Tarkemmat tiedot löytyvät Kustantamo Hui-   tarvitsee, ”mökki” voisi olla kauempanakin.
pun nettisivuilta.                 Tunnen yhden toisenkin jolla on samantyylisiä
                          ajatuksia ja monessa muussakin asiassa ajatuk-
 - Kirja sijoittuu noin sadan vuoden päähän tu-  semme näyttävät kulkevan samanlaisia polkuja.
levaisuuteen ja sen luoma kuva vaikuttaa hyvin-   Moni toimittaja haaveilee kirjailijan ammatista.
kin mahdolliselta. Minusta se on hieno ja luke-  Entä kääntäjä? Tai kustantaja?
misen arvoinen kirja, Anne sanoo.
Mies ja kaksi hienoa koiraa             Anne Kilpi kieltää. Hän on aina tykännyt kir-
Kustantaja ja kääntäjä Anne Kilpi asuu Ylöjär-   joittamisesta mutta ei ole edes ajatellut alkaa
vellä Mutalan kylässä miehensä ja kahden bel-   kirjoittaa kirjoja. Toimittaja hänestä melkein eh-
                          ti tullakin.

                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14