Page 8 - KIRJANYSTAVAT_1
P. 8

Anne kuuli
kirjojen kutsun

Turun kirjamessuilla viime syksynä             - Siitä se sitten lähti. Halusin lisäoppia ja py-
moni kiinnitti huomiota iloisenoloi-          rin ja pääsin Tampereen yliopiston käännöstie-
seen reippaaseen naiseen, joka ja-           teen laitokselle.
koi kirjanmerkkejä ohimeneville. Kir-
janmerkkejä!                       Kahden vuoden lisäopintojen jälkeen Anne ei
                            enää halunnut palata opettajaksi. Hän perus-
Teksti: Ali Kinnunen                  ti oman toimiston ja sai käännettäväkseen mo-
                            nenlaisia tekstejä nettisivuista tieteellisiin tutki-
Merkissä luki: Lähdetään Meksikoon.           muksiin.
         Sieltä meitä ei löydä kukaan ja siel-
         lä puhaltaa aina lämmin tuuli.     Kaunokirjallisuuden kutsu kuului yhä voimak-
         Jos panen silmät kiinni, tunnen    kaampana, Annen lukemat saksankieliset kirjat
yhä lämpimän tuulen kutsun ja tiedän olevani      houkuttelivat häntä tarttumaan työhön.
turvassa minäkin.
                             Anne lähetti käännösnäytteitä kustantajille ja
 Kirjanmerkissä mainostettiin Simone Buchhol-     pieni ihme tapahtui. Tammi ilmoitti että heillä
zin kirjaa Mexikoring, joka valittiin Saksan par-    olisi yksi kirja, jonka Anne saisi kääntää.
haaksi dekkariksi 2019.
                             Kun uusia käännöstöitä ei ottanut tullakseen,
 Kirjan Suomen oikeudet omistaa ja sitä myy      mutta saksalaisen kirjallisuuden kutsu tuntui
pieni Kustantamo Huippu, joka lupaa valloitet-     yhä voimakkaampana, Anne päätti ottaa seu-
tavia lukuelämyksiä. Sen takana on tuo samai-      raavan askeleen. Hän perusti oman kustanta-
nen iloisenoloinen ja reipas nainen, Anne Kilpi.    mon julkaisemaan juuri sellaista kirjallisuutta
                            kuin hän halusi. Näin syntyi Kustantamo Huip-
 Suurin osa Huipun julkaisemista kirjoista on     pu.
alunperin saksankielisiä. Ei tarvitse olla Mensan
jäsen tajutakseen että kirjailijoiden ja kielen va-    Kävi niin kuin vain unelmissa voi käydä, An-
lintaan on jokin järkeenkäyvä selitys. Anne Kilpi    ne iski kultasuoneen. Simone Bucholz todella-
on kääntynyt kaikki kirjat.               kin toteuttaa kustantamon ”huippu”-ajatusta ja
                            edustaa uljaasti saksalaista dekkariperinnettä.
Huipulla kävi onni                   Eipä ihme että Anne hehkuttaa olevansa iloinen
                            että ryhtyi kääntäjäksi ja kustantajaksi. Pien-
Anne on alkuperäiseltä koulutukseltaan äi-       kustantajan uraan on mahtunut myös niitä toi-
dinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Hänellä on    senlaisia hetkiä, mutta kaikesta on selvitty.
myös saksankielen opettajan pätevyys. Ope-
tettuaan muutaman vuoden maahanmuuttajia         - En kadu, että ryhdyin tähän. Simone oli kim-
Tampereen seudulla hän kuuli saksalaisen kir-      moke, nautin hänen teksteistään. Tämä on
jallisuuden kutsun. Hän luki kielitaitoa ylläpi-    unelmatyö!
tääksen saksankielisiä kirjoja, vaikka ei ajatel-    Uusi löytö tulossa
lutkaan ruveta saksanopeksi. Hän huomasi sa-      Kirjailija Simone Buchholz vieraili äskettäin
man kuin monet muutkin: saksankielistä kirjalli-    Tampereen-visiitillään Anna Paldarin Kirjakäve-
suutta on käännetty suomeksi melko vähän.        lyllä-podcastissa, ja haastattelu on nyt kuunnel-
”Entäpä jos minä, osaisinkohan”, hän mietti ja     tavissa Huipun nettisivuilla.
tuli siihen tulokseen että osaisi.
                             Eikä tässä vielä kaikki. Toinen kultajyvä on
                            kypsymässä. Uusin Huippu-kirjailija Zoë Beck
                            palkittiin Berliner Krimifuchs -palkinnolla tril-
                            leristään Paradise City. Palkinto on teokselle jo
                            kolmas. Suomeksi nimellä ”Minun silmäni näke-

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13