Page 3 - KIRJANYSTAVAT_1
P. 3

Tässä numerossa

Anne Kilpi kääntää ja kustantaa saksalaista kirjalli- Pasi Linna pyörittää ”maailman pienintä kustanta-
suutta. Hän on saanut oman hyllyn suureen tampere- moa” kaukana kaikesta. Taru Haimi puolestaan piir-
laiseen kirjakauppaan ja suosittelee mallia kaikille. tää taruolentoja ja kirjoittaa heistä tarinoita.

Pääkirjoitus .....................................................2
Sisältö ..............................................................3
Maailman pienin kustantamo......................4
Kustannus Linna
Näyte Apostoli-tarinasta
Anne kuuli kirjojen kutsun...........................8
Kustannus Huippu, Anne Kilpi
Esittelyssä viisi Huipun kirjaa
Uutta fantasiatarinaa.................................. 13
Haltian tarina Taru Haimin kertomana
Pitkä tie kirjailijaksi..................................... 17
Textix Kustannus, Ali Kinnunen
Esittelyssä Textixin kirjoja
Siirtolaisten asialla ......................................26
OK-kustannus, Olavi Koivukangas
14 kirjan esittely
Kustannus Aarni...........................................32
Kaiken alku on historia

                                                                3
   1   2   3   4   5   6   7   8