Page 2 - KIRJANYSTAVAT_1
P. 2

Tule kirjan ystäväksi

Hyvät ystävät, saanen esitellä uuden           Pieni kirja – iso ilo
        kirjoihin ja kirjailijoihin keskittyvän Haluan kutsua juuri sinut nauttimaan kanssa-
        lehden Kirjan Ystävät. Se ilmestyy    ni tästä ainutlaatuista hetkestä hyvän lehden ja
        verkossa kahdesti vuodessa, ker-     hyvien kirjojen parissa. Sen verran voin kertoa
        ran keväällä, toisen kirjamessujen    itsestäni, että olen tehnyt aikakauslehtiä koko
aikoihin syksyllä.                    ikäni. Olen kirjoittanut lähes kaikkiin aikakaus-
Kirjan Ystävät antaa tilaa mielenkiintoisille kir-    lehtiin, avustanut monia asiakaslehtiä ja ollut
joille, jotka muuten saattaisivat jäädä lukijoitta.   suunnittelemassa niitä. Monet lehtiuudistukset
Sellaisia kirjoja on vaikka kuinka paljon, mutta     ovat tulleet tutuiksi.
niistä ei vain tiedetä. Tämä selvisi minulle kuin    Nyt vanhana miehenä rupesin kirjoittamaan kir-
salamanisku Turun kirjamessuilla, joissa monen      joja ja julkaisemaan toisten kirjoja. Ensimmäisi-
pienen kustantajan myyntipöydät notkuivat        nä ovat ilmestyneet Naisten talo, Miekan suo-
hyvistä kirjoista, mutta joita monikaan ei tullut    jelija ja Murha Fiskarsissa. Juuri äsken painos-
edes vilkaisseeksi.                   ta tulivat Murha hoitokodissa ja Enkelten talo.
Päätin tehdä asialle jotakin. Rupesin suunnitte-     Murha hoitokodissa jatkaa siitä mihin edellinen
lemaan toinen toistaan näyttävämpiä tempauk-       dekkari jäi, Enkelten talo kertoo hoitokodista,
sia ja syöksyjä sosiaaliseen mediaan, mutta mi-     jonka asukkaat ovat enkeleitä ainakin hoitoko-
nulle kävi kuten sille sadun hiirelle joka kissalle   din johtajan mielestä! Hän rakastaa heitä silloin
takkia ompeli. Ei tullut vlogia eikä blogia – vielä!   kun he käyttäytyvät hyvin mutta vielä enem-
Tuli lehti! Muistin viisaat sanat, ”tee mitä par-    män kun he käyttäytyvät huonosti! Lukemisiin!
haiten osaat”.                      Ali Kinnunen
Nyt ensimmäinen Kirjan Ystävät on edessäsi        Päätoimittaja
ruudulla. Se ei maksa mitään, eikä sinun tarvit-     Kirjan Ystävät
se sitoutua mihinkään, riittää kun luet ja viih-
dyt. Jos jokin Kirjan Ystävissä esitelty kirja ru-
peaa polttelemaan, voit ostaa sen kirjakaupas-
ta tai tilata kustantajan verkkokaupasta.

Kirjan Ystävät aukeaa linkistä, jota jaetaan kaik-
kiin sosiaalisiin medioihin ja kaikille alustoille.
Myös sinä voit vapaasti jakaa Kirjan Ystäviä ke-
nelle ikinä haluatkin!

          kirjan ystÄvÄt

          Maksuton verkkolehti, ilmestyy kahdesti vuodessa
                Päätoimittaja: Ali Rauno Kinnunen

          Julkaisija: Kirjan Ystävät / Arcadic viihdetuotanto oy
    Sähköpostit: kirjanystavat@arcadic.net tai kinnunen.ali@gmail.com

              Osoite: Tiimalasintie 1 B 19 02330 Espoo
              (tapaamisista on sovittava etukäteen)
                   puhelin: 040 568 8148
                      www.textix.net
                      ISSN 2814-4872

Kustantaja, kirjailija – haluatko mukaan? Ota yhteyttä kinnunen.ali@gmail.com
   1   2   3   4   5   6   7