Page 10 - KIRJANYSTAVAT_1
P. 10

Saksalaisen kirjallisuuden puolesta

Saksankielinen kirjallisuus on jäänyt vähän si-    Zoë Beck
vuun meillä Suomessa mutta ongelma on sa-       Minun silmäni näkevät
ma muuallakin. Kun Anne oli Saksassa kirjalli-     Julkaisupäivä 31.3.2022
suusseminaarissa, jossa oli 25 maan edustajia,     Sadan vuoden päässä tulevaisuudessa rannik-
mieleen jäivät vietnamilaisen kääntäjän sanat:     koseudut ovat Saksassa hukkuneet veden al-
”Kaikki missä lukee Hitler, myy, muuten ei!”      le, ja pandemiat verottaneet väkilukua. Elämää
                            hallitaan algoritmeilla, lääketiede on kehittynyt
 Yksi selitys voi olla että kustantamoissa ei eh-   huippuunsa, ja valtionhallinto päättää, mitä ih-
kä ole kovinkaan monta saksankielentaitois-      misille uutisoidaan. Sukujuuriltaan suomalainen
ta työntekijää, joka pystyisi perehtymää uusiin    Liina Järvinen taistelee vapaan tiedonvälityksen
saksalaisiin kirjoihin. Niinpä kirjoja luetutetaan   puolesta, mutta yhtäkkiä yksi hänen kollegan-
kääntäjillä ja pyydetään heiltä lausuntoa, kan-    sa kuolee ja samaan aikaan toinen joutuu vaka-
nattaako kirjaa julkaista.               vaan onnettomuuteen. Kun Liinalle selviää, että
 - Saksaksi kirjoitetaan laadukasta kirjallisuutta,  kummallakin oli työn alla erittäin tulenarka ai-
niinpä soisi että suomalaiset pääsivät lukemaan    he, hän ei voi jättää asiaa siihen. Minun silmäni
kirjoja suomeksi.                   näkevät on Saksan eturivin jännityskirjailijoihin
 Vaikka Anne on saanut käännettäväkseen kul-      kuuluvan Zoë Beckin ensimmäinen suomennet-
tajyviä, ongelmat ovat samoja kuin muillakin      tu teos.
pienkustantajilla.

 - Kirjamyynti ei elätä, mutta onneksi on apura-
hat, kiitos niistä! Anne sanoo.

 Häntä huolettaa kirja-alan keskittyneisyys, ku-
ten kaikkia. Kirjakauppojen hyllyille on vaikea
saada pienkustantamon kirjoja, vaikka ne olisi-
vat kuinka hyviä. Viime vuosina ongelmista on
onneksi puhuttu ja sosiaalinen media on täyn-
nä keskusteluja, joissa pohditaan kirjan tulevai-
suutta.

 Kustantamo Huipulla on käynyt onni myös
tässä asiassa. Se on saanut oman hyllyn Tam-
pereen Akateemiseen kirjakauppaan! Sieltä löy-
tyvät kaikki Annen kääntämät ja kustantamat
kirjat!

 Malli sopisi varmaan muuallekin. Vaikka kirja-
kauppa kuuluisikin ketjuun, se voisi ottaa myyn-
tiin paikallisen kirjailijan, kääntäjän tai kustanta-
jan teoksia lähiperiaatteella. Lukijoita kiinnostaa
nykyään kaikki lähellä tuotettu, mikseivät kirjat!

 Myös sosiaalinen media toimii ja levittää kir-
jojen ilosanomaa, esimerkkinä vaikka kirja-
gram-yhteisö tai Suomen dekkariseura, joka
edistää ruumiin kulttuuria.
PS. Posket vähän punaisena joudun tunnusta-
maan, että minullakin on nykyään kirjanmerkke-
jä. Jaoin niitä jo Jyväskylässä!

www.kustantamohuippu.fi

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15